BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zachorowska Alfreda (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty ryzyka inwestycyjnego
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 87-96, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ryzyko inwestycyjne, Rynek pieniężny, Inwestycje
Investment risk, Money market, Investment
Abstract
Aktywizacja procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw uzależniona jest nie tylko od stopnia i tempa rozwoju gospodarczego, ale także od stabilizacji warunków rynkowych i finansowych kraju. Dlatego też wydaje się, że w obecnych warunkach gospodarki polskiej należy przede wszystkim skonstruować długofalową strategię rozwoju, na realizację której należy ukierunkować odpowiednie instrumenty ekonomiczno-finansowe. Cały' układ gospodarczy, jego poszczególne elementy, a także wszelkie zasady "gry ekonomicznej" powinny się charakteryzować względną stabilnością w wydłużonym horyzoncie czasowym. Jest to podstawowy warunek obniżenia ryzyka inwestycyjnego zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. H. Waliea, Inwestycje przedsiębiorstwa. AC, Katowice 1994.
 2. K Jajuga. T Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. R. Lisowski, Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 8.
 4. E. Dobrzelecka, Analiza ryzyka inwestycyjnego, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 9.
 5. A. Zachorowska, E. Zagórska. Ryzyko i niepewność w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, AE, Katowice 1996.
 6. K. Marcinek. Wybrane zagadnienia ryzyka i niepewności w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, [w:] Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, AE. Katowice 1994.
 7. L. Pawłowicz, Kryzys rynku kapitałowego, "Rzeczpospolita" z 22.06.1994.
 8. K. Jędralska w pracy Zachowanie przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992.
 9. K. Jędralska, Koncepcja zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, "Biuletyn Naukowo-Informacyjny" WSJOiE, Częstochowa 1994.
 10. K. Marcinek, Wybrane zagadnienia ryzyka i niepewności w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. w: Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. AE Katowice 1994.
 11. R. K. Coris, Project Evaluation. Thomas Telford Ltd., London 1991.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu