BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kohut Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Sposoby adaptacji firm w turbulentnym otoczeniu
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 69-74, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Adaptacja społeczno-zawodowa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprises, Socially-professional adaptation, Enterprise environment
Abstract
Potrzeba, a właściwie konieczność współdziałania ze światem zewnętrznym jest typowa dla gospodarki rynkowej. Jest też powszechnie znana i akceptowana. Lecz sama świadomość tego nie wystarcza, żeby uchronić menedżerów przed podejmowaniem błędnych decyzji. Niebezpieczeństwo porażki związane jest bowiem z tak właściwą dla turbulentnego otoczenia niemożnością dokonania dystynkcji między rzeczywistymi i wymyślonymi przez system zarządzania perspektywami rozwoju rynku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. D. Katz, R. L. Kahn, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
  2. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
  3. P. H. Lindsay, D. A. Norman. Procesy przetwarzania informacji u człowieka, PWN, Warszawa 1991.
  4. Strategie vs. Evolutionary Management, pod red. T. Kagonn, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland 1985.
  5. M. J. Stankiewicz, Identyfikatory zachowań strategicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu