BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk Jacek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorant), Sobolewski Henryk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Controlling w przedsiębiorstwie
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 75-86, wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Controlling, Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Management accounting, Controlling, Enterprises, Enterprises functioning in the market
Abstract
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie genezy controllingu oraz jego miejsca i roli jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. J. Goliszewski, Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 2. K. Serfling, Controlling, Stuttgart 1983.
 3. H. Bloch, Controlling, Rachunkowość Zarządcza, C1M, Warszawa 1994.
 4. K. Czubakowska, Rachunek wyników w systemie controllingu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 5. A. Pocztowski, Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Produkcji" 1994, nr 8.
 6. H. J. Vollmuth, Controlling: Planowanie, Kontrola, Zarządzanie, Placet, Warszawa 1993.
 7. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 1992.
 8. K. Sawicki. Logistyka, controlling i rachunkowość we współczesnych jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Rady Naukowej" nr 29, SKwP, Warszawa 1994.
 9. W. Knop, K. Sawicki, Controlling a rachunkowość, "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 10. J. Goliszewski, Controlling operacyjny (cz. I), "Przegląd Organizacji" 1991. nr 7.
 11. L. R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
 12. E. Kurtys, Analiza ekonomiczna a rachunek ekonomiczny, kontrola gospodarcza i controlling w przedsiębiorstwie, w: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, pod red. M. Hanirol. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 13. K. Wierzbicki. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 3.
 14. J. Goliszewski, System controllingu, "Przegląd Organizacji" 1991. nr 4.
 15. H. Sobolewski, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 1997.
 16. A. Jarugowa, I- Sobańska, R. Sochacka, Metody kalkulacji: koszty, ceny, decyzje, PWF, Warszawa 1993
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu