BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samborski Adam (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Praktyczne aspekty konstruowania umów obligacyjnych przedsiębiorstw
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 103-109, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Obligacje, Przedsiębiorstwo, Konkurencja rynkowa, Rynek kapitałowy
Bonds, Enterprises, Market competition, Capital market
Abstract
W erze narastającej konkurencji rynkowej, rosnącej dynamiki zjawisk gospodarczych, koniecznością stało się wykorzystywanie dostępnych instrumentów finansowych w celu finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Polski rynek kapitałowy, choć jeszcze niedoskonały, stwarza już duże możliwości dla operatywnych firm poszukujących na nim kapitału. Jednym ze źródeł zasilania kapitałowego przedsiębiorstw są obligacje. Finansowanie firm za pomocą emisji obligacji budzi zainteresowanie uczestników polskiego rynku kapitałowego, stąd też przedmiotem poniższych rozważań jest problem właściwej konstrukcji umów obligacyjnych, właściwej tzn. takiej, która odpowiadałaby wymaganiom rynku polskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Z. Dominiczak, W. Górski, K. Wesołowski, Instytucje prawne gospodarki rynkowej, Wydawnictwo "Kontrakt" Szczecin 1991.
 2. J. Grabowski. Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996.
 3. J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Akty normatywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. M. Jakubiak, J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996.
 5. Ustawa z 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz .U. z 1994 r. Nr 58, poz. 155 z późn. zm.).
 6. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione (D.U. Nr 53, poz. 207).
 8. M. Bitz, Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poitext, Warszawa 1996.
 9. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83. poz. 420).
 10. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 - prawo upadłościowe (Dz.U. z dnia 18 grudnia 1991 r. Nr 11 R. noz, 512).
 11. E. F. Brigham. Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu