BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Jan (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Racjonalność - mit czy zasada procesu gospodarowania
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 23-40, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Racjonalność, Ekonomia, Gospodarowanie kapitałem
Rationality, Economics, Capital economizing
Abstract
Polska dyskusja na temat zasady gospodarności nie toczyła się w zupełnym oderwaniu od osiągnięć nauki zachodniej, tym niemniej jej związek z tą nauką, a zwłaszcza z nowymi nurtami interpretacji racjonalności, pozostawał raczej luźny. Szereg ujęć racjonalności, które w krajach Zachodu stały się popularne oraz inspirowały powstawanie i rozwój całych dyscyplin naukowych takich, jak np. teoria gier czy psychologia społeczna, było w Polsce do niedawna stosunkowo mało znanych. Wydaje się jednak, że zarówno dyskusja dotycząca zasady gospodarności, jak i wielopłaszczyznowa dyskusja nad problemem racjonalności w krajach zachodnich nie wyczerpują problemu i nie odpowiadają wystarczająco na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. O. Lange, Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa 1974.
 2. S. Kozyr- Kowalski, Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako "pozytywna krytyka materializmu historycznego ", Warszawa 1967.
 3. J. Wiśniewski, Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania. Teoretyczne studium komparatywne, Toruń 1996.
 4. J. Mujżel, Racjonalność gospodarowania na ile problemów systemu funkcjonowaniu w gospodarce socjalistycznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, pod red. B. Kamińskiego i A. Łukaszewicza. Warszawa 1980.
 5. J. Bentham. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Warszawa 1958.
 6. R. Hegselmann. Moralildt und Rationalitat, w: Homo Oeconomicus V. pod red. K. Wielanda, Munchen 1989.
 7. M. Ciepielewska, Wspólna polityka rolna EWG, Warszawa 1981.
 8. W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1983.
 9. R. Krawczyk, Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Warszawa 1990.
 10. W. D. Nordhaus. Innowacje, wzrost i dobrobyt. Postąp techniczny w ujęciu teoretycznym, Warszawa 1976.
 11. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu