BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witajewska Dorota (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorantka)
Title
Ewolucja wymiennego równania pieniądza
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1997, nr 3 (6), s. 53-60, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inflacja, Polityka pieniężna, Ekonomia klasyczna, Konkurencja, Rynek pieniężny
Inflation, Monetary policy, Classical economy, Competition, Money market
Abstract
Teoria inflacji w ekonomii klasycznej opiera się na ilościowej teorii pieniądza, która bezpośrednio uzależnia poziom cen od wielkości zasobów pieniądza krążącego w obiegu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. J. S. Mili, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa 1966.
  2. Z Fedorowicz. Teorie pieniądza, Poltext, Warszawa 1993.
  3. A. Kaźmierczak. Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1994.
  4. J. Denizet, Wielka inflacja. Płace, procent i kursy walut, PWN, Warszawa 1981.
  5. E. Drabowski, Wpływ pieniądza na gospodarką w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, PWN, Warszawa 1987.
  6. J. Fisher. The Purchasing Power of Money, Macmillan, New York 1911.
  7. D. Rosati, R. Michalski, Inflacja, Książka i Wiedza, Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu