BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szalkiewicz Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Polimaty - internetowe źródło wiedzy
Polimaty - an Online Source of Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2016, nr 21, s. 83-91, bibliogr. 18 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Multimedia, Zdalne nauczanie, Serwery, Wiedza
Multimedia, e-learning, Servers, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono strukturę i zawartość strony internetowej oraz filmików zamieszczonych na YouTube pt. Polimaty. Omówiono cechy edukacji multimedialnej. Wyjaśniono funkcje serwera edukacyjnego. Przedstawiono definicję i cele kształcenia na odległość. W celu sprawdzenia przydatności Polimatów jako potencjalnego medium pozwalającego na poszerzenie wiedzy posłużono się metodą studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the structure and content of Polimaty - a popular-scientific website and channel on YouTube.com - by describing the features of multimedia literacy, nalysing the functions of learning platforms as well as presenting the definitions and aims of distance learning. The usefulness of Polimaty as a potential knowledge expanding medium has been verified with the use of the case study method. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksander T., 2005, Andragogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowego Instytutu Technologii Informacji, Radom.
 2. Gajor J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., 2004, Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Goban-Klas T., Edukacja multimedialna jako fundament e-edukacji, http://www.e-edukacja. net/trzecia/_referaty/33_e-edukacja.pdf, 3 - 5 (dostęp: 2015.04.09).
 4. http://polimaty.pl/ (dostęp: 2016.09.18). https://plus.google.com/+Polimaty/posts (dostęp: 2015.04.07).
 5. https://twitter.com/PolimatyTV (dostęp: 2015.04.07).
 6. https://www.facebook.com/polimaty (dostęp: 2015.04.07).
 7. Izdebska J., 2006, Mass-media i multimedia - dominacja przestrzeni w życiu dziecka [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, tom 2, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa, s. 528 - 532.
 8. Kotarski R., 2012, Dama z gronostajem | Polimaty #1, https://www.youtube.com/ watch?v=SUrbT6Gsgpc (dostęp: 2015.04.07).
 9. Kotarski R., 2016, Historyczna wyprawka kibica | Polimaty #81, https://www.youtube.
 10. com/watch?v=he_bvzDV1ms (dostęp: 2016.09.14).
 11. Lorens R., 2013, Nowe technologie w edukacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 12. Malewski M., 1997, Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność [w:] "Kultura i Edukacja", Uniwersytet Wroc- ławski, nr 1- 2, s. 17- 36.
 13. Miczka T., 2004, Edukacja medialna - edukacja nowomedialna - edukacja multimedialna - edukacja pozamedialna [w:] Edukacja medialna. Nowa generacja myśli i obszarów badań, red. W. Sokołowski, Oficyna Wydawnicza Krystalia, Olsztyn.
 14. Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa.
 15. Polimaty, https://www.youtube.com/user/Polimaty (dostęp: 2015.04.07).
 16. Portalski M., 2013, Przeszłość i przyszłość telewizji edukacyjnej [w:] Postępy e-edukacji, red. L. Banachowski, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa.
 17. Siemieniecki B. (red.), 2007, Pedagogika medialna, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Trębicka M., 2009, E-learning jako sposób na zdobycie wykształcenia i szansa na podniesienie kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych oraz zdrowych [w:] Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, red. M. Kondracka, A. Łysiak, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu