BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Józef (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Zając Tadeusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Śliwa Józef (Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie)
Title
Efektywność ekonomiczna uprawy soi i rzepaku w zachodniej części Polski
Economic Efficiency of Soybeans and Rapeseed in the Western Part of Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 133-138, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza ekonomiczna, Produkcja roślinna, Polityka rolna, Rzepak, Koszty, Opad atmosferyczny
Economic analysis, Crop production, Agricultural policy, Rape (plant), Costs, Precipitation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano analizy ekonomicznej uprawy soi i rzepaku w trzech zootechnicznych zakładach doświadczalnych położonych w zachodnim, ciepłym pasie Polski. Badaniami objęto dwa różniące się okresy wegetacyjne: rok 2014 z względnie dużymi opadami atmosferycznymi oraz rok 2015 charakteryzujący się niedoborem wody. Uzyskano zróżnicowany poziom plonowania soi w badanych zakładach, przy czym był on zdecydowanie niższy w roku 2015, co przełożyło się na obniżenie relatywnie wysokiej dochodowości uprawy soi względem rzepaku ozimego. Niska konkurencyjność soi w stosunku do rzepaku w okresie niedoboru wody w okresie wegetacyjnym, może być uzasadniona możliwością wykorzystania soi jako rośliny wiążącej azot oraz stanowiącej użytek proekologiczny, będący elementem zazielenienia w ramach wspólnej polityki rolnej.(abstrakt oryginalny)

The study analyzes the economic cultivation of soybean and winter rapeseed in three animal experimental farms, located in the western and warmer belt of Poland. The study involved two different growing seasons, that is 2014 with relatively high rainfall and 2015, characterized by water shortages. Achieved varying levels of yielding of soybean in the studied farms where it was significantly lower in 2015, which resulted in a decrease in the relatively high income and profitability of cultivation of soybean against rapeseed. Low competitiveness of soybeans in relation to rapeseed in the period of shortages of water during the growing season, can be justified by the possibility of using soybean as the crops binding nitrogen and constituting the ecological focus area, which is a part of greening of CAP.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bury Marek, Jerzy Nawracała. 2004. "Wstępna ocena potencjału plonowania odmian soi uprawianych w rejonie Szczecina". Rośliny Oleiste. Oilseed Crops XXV(2): 415-422.
  2. Hartman Glen L., Ellen D.West, Theresa K. Herman. 2011. "Crops that feed the world. Soybean - worldwide production, use and constraints caused by pathogens and pests". Food Security 3 (1): 5-17.
  3. IERiGŻ-PIB. 2015. Analizy rynkowe. www.ierigz.waw.pl/publikacja/analizy-rynkowe.
  4. Nawracała Jerzy. 2008. Analiza genetyczno-hodowlana mieszańców i linii soi otrzymanych z krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  5. Pyziak Kazimierz. 2013. "Soja coraz lepiej rozpoznana". Top Agrar 1: 30-33.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich. Dz.U. poz. 351 i 672.
  7. Starkel Leszek M., Zbigniew W. Kundzewicz. 2008. "Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju". Nauka 1: 85-101.
  8. Szwejkowski Zbigniew, Ewa Dragańska, Stanisław Suchecki. 2008. "Prognoza wpływu spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050 na plonowanie roślin uprawnych w Polsce północno - wschodniej". Acta Agrophysica 12 (3): 791-800.
  9. Śliwa Józef, Tadeusz Zając, Andrzej Oleksy, Agnieszka Klimek-Kopyra, Anna Lorenc-Kozik, Bogdan Kulig. 2015a. "Comparison of the development and productivity of soybean (Glycine max (L.) MERR.) cultivated in western Poland". Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 14 (4): 81-95.
  10. Śliwa Józef, Józef Kania, Mariusz Dacko, Tadeusz Zając. 2015b. "Rolniczo-ekonomiczne uwarunkowania uprawy soi w Polsce w aspekcie wszechstronności zastosowań i zrównoważonego rozwoju". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3/15 (81): 71-82.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu