BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kukulak-Dolata Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój zrównoważony miasta Biała Podlaska
The Impact of Infrastructure Investment on the Sustainable Development of Biała Podlaska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 66-71, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inwestycje, Rozwój zrównoważony, Miasto, Infrastruktura
Investment, Sustainable development, City, Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Country
Biała Podlaska
Biala Podlaska
Abstract
Istotą artykułu jest próba zweryfikowania hipotezy o pozytywnym wpływie inwestycji infrastrukturalnych na rozwój zrównoważony miasta Biała Podlaska. W tym celu dokonano analizy wybranych inwestycji realizowanych przez miasto Biała Podlaska w latach 2010-2015. Przeprowadzono również badanie (wywiad swobodny) z zastępcą prezydenta miasta, którego celem była weryfikacja poszczególnych inwestycji pod kątem spełniania przesłanek rozwoju zrównoważonego Wyniki badania wskazują, że największe inwestycje realizowane przez miasto zasadniczo wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju, jednak w niektórych przypadkach uzasadnienia co do spełnienia wszystkich jego przesłanek pozostawiają pewne wątpliwości.(abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to verify the hypothesis about the positive effects of infrastructure investments on sustainable development of Siedlce city. For this purpose an analysis of selected investment by the city of Siedlce in 2010-2015. Also conducted a study (free interview) with a spokesman for the Office of the City of Siedlce, the aim of which was to verify the individual investments to satisfy the conditions for sustainable development results showed that the biggest investment by the city of Siedlce actually fit in with the idea of sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Carlowitz von Hans Carl. 1713. Sylvicultura oeconomica. Lipsk: Brown.
  2. UMBP. 2015a. Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020. Urząd Miasta Biała Podlaska, http://um.bialapodlaska.pl/pliki/dok_msi/ZSR_MOF_Biala_ Podlaska_na_lata_2015-2020_z_perspektywa_do_2030r.pdf, dostęp 29.06.2016.
  3. UMBP. 2015b. Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wraz z planem finansowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020. Urząd Miasta Biała Podlaska, http://um.bialapodlaska.pl/pliki/dok_msi/MOF_Biala_Podlaska_strategia- -zal_5_4_Wykaz_projektow.pdf, dostęp 29.06.2016.
  4. UMBP. 2015c. Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020. Urząd Miasta Biała Podlaska, http://um.bialapodlaska. pl/pliki/dok_msi/Aneks_statystyczno-diagnostyczny_do_ZSR_MOF_Biala_Podlaska.pdf, dostęp 29.06.2016.
  5. WCED. 1987. Report. Our Common Future. UN Documents. World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
  6. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf, dostęp 29.06.2016.
  7. http://um.bialapodlaska.pl/pliki/dok_msi/ZSR_MOF_Biala_Podlaska_na_lata_2015-2020_z_perspektywa_ do_2030r.pdf, dostęp 29.06.2016.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu