BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Monika (Red Ocean KZ Sp. z o.o.)
Title
Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Self-Assesment in Management Control as a Practical Element of Management of a Local Government Unit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 103-109, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Samoocena, Kontrola zarządcza, Instytucje samorządów terytorialnych, Finanse publiczne, Sektor finansów publicznych
Self-esteem, Management control, Local government institutions, Public finance, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu JST. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały obowiązujące regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego. Wykorzystano również wnioski z obserwacji oraz doświadczeń wdrażania kontroli zarządczej wynikające z pracy zawodowej autorki artykułu. Wynik - Sformułowane zostały postulaty pozwalające na efektywne i skuteczne wykorzystanie samooceny kontroli zarządczej w nowoczesnym modelu zarządzania JST. Oryginalność/wartość - Samoocena jest niezmiernie istotnym elementem zarządzania JST. Stanowi ona nierozerwalny element kontroli zarządczej, a tym samym nowoczesnego modelu działania jednostek sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this article is to analyse the concept of self-assessment as a tool of management control and its practical applications in management of a local government unit. Methodology - The analysis was conducted concerning both formal principles of its functioning and in terms of substance. Legal regulations on the level of domestic law have been reviewed. The analysis was also based on the authors observations and professional experience in the area of introducing management control in local government units. Findings - Guidelines for the effective and efficient use of self-assessment in a local government unit's modern management model have been presented. Originality/value - Self-assessment is a crucial element of managing a local government unit. It is inseparably connected with management control and in consequence an important part of a modern model of management in the public finance sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1). Pobrane z: http://www.witoldkiezun. com/docs/iusetlex_012005.htm; http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005-2.htm.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
  4. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56.
  5. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
  6. Ustawa 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu