BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aronowska Ilona (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Zaufanie jako podstawa narzędzi motywacji
Trust as the Basis of Motivation Tools
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 61-77, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Keyword
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Motywacje, Zaufanie
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Motivation, Trust
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę omówienia czynników determinujących współpracę w zespołach pracowników, których analiza może posłużyć do opracowania odpowiednich systemów motywacyjnych oraz próbę pokazania, jak zrównoważony rozwój, etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu i zaufanie wpisują się w obowiązki i sposób działania współczesnych przywodców. (fragment tekstu)

Sustainable development, ethics and corporate social responsibility more and more in line with the duties and method of operation of modern leaders. This activity will not bring the organization and its leaders fast and direct profits, but it certainly will affect the stability of the environment and quality of life in the communities in which it operates. Today's business leaders understand that the need to satisfy social needs and no admission to environmental degradation, which in the long term will lead to an increase in the value of the organization. On the approach to the management of the organization has a strong influence to increase public awareness and function of intangible factors that influence the development of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D. (2015), Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 11, część I, Gołębiowska E. (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Społeczna Akademia Nauk, Łodź-Warszawa, ss. 17-18.
 2. Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 11, część II, Gołębiowska E. (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań, Społeczna Akademia Nauk, ss. 125-126.
 3. Chłopek P., Motywowanie przez emocje - trendy XXI wieku [w:] Przybyła M. (red.), Nauki o zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ss. 290-291.
 4. Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M. (2011), Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 55.
 5. Kuc B.R. (2003), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 73.
 6. Lakshmi B., Asc I. (2014), Leadership Ethics in Today's World: Key Issues and Perspectives, "Journal of Management", Sep, Vol. 44 Issue 1, ss. 66-72.
 7. Makuch Ł. (2011), Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości, Harvard Business Review Polska, luty.
 8. Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa, ss. 190-191.
 9. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, Harvard Business Review Polska, maj.
 10. Siegiel D. (2014), Responsible leadership, "Academy of Management Perspectives", Aug, Vol. 28, Issue 3, ss. 221-223.
 11. Tracy B. (2006), Sztuka zatrudniania najlepszych, MT Biznes, s. 112.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu