BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
The Improving the Quality of the Self-Assessment of the Internal Audit in the Public Finance Sector Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 139-150, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Samoocena, Sektor publiczny, Badania ankietowe, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Self-esteem, Public sector, Questionnaire survey, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Cel - Prezentacja wybranych aspektów doskonalenia jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Przyjęte metody badań: analiza literatury, badania ankietowe w jednostkach sektora finansów publicznych, analiza wyników i wnioskowanie. Wynik - W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych w województwie wielkopolskim w 2016 roku. Oryginalność/wartość - Zaprezentowano zagadnienia dotyczące potrzeby doskonalenia jakości audytu wewnętrznego na podstawie opinii kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The presentation of selected aspects of the improving quality of the internal audit in the public finance sector units. Design/methodology/approach - Applied research methods: analysis of literature, surveys carried out in the public finance sector units, analysis of results and conclusion. Findings - The article presents the results of the surveys that were carried out in selected public finance sector units in Greater Poland Voivodeship in 2016. Originality/value - The article presents the issues concerning of the need to improve the quality of the internal audit on the basis of the opinion of management of the public finance sector units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska, D. (2014). Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 7-20.
 2. Babuśka, E.W. (2008). Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 512, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 12, 7-21.
 3. Babuśka, E.W. (2011a). Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 849, 27-40.
 4. Babuśka, E.W. (2011b). Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych. Poszukiwany model funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10, 93-104.
 5. Bitner, M., Szczepankiewicz, E.I., Bryl, A., Rokicka-Buczek, A., Włodarska, K. (2011). Audyt wewnętrzny w samorządach. Poradnik Samorządowca, 7.
 6. Instytut Audytorów Wewnętrznych (a). Poradnik 1300-1: Program zapewnienia i poprawy jakości. Pobrane z: http://www.iia.kei.pl/www/images/stories/baza_wiedzy/Poradnik_1000.1_2060.1_cz.I.pdf (30.04.2016).
 7. Instytut Audytorów Wewnętrznych (b). Poradnik 1321-1: Użycie formuły "zgodny z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego". Pobrane z: http://www.iia.kei.pl/www/images/stories/ baza_wiedzy/Poradnik_1000.1_2060.1_cz.I.pdf (30.04.2016).
 8. Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77-85.
 9. Nadolna, B. (2011). Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 81-93.
 10. Piotrowska, K. (2015). Audyt wewnętrzny w doskonaleniu działów badawczo-rozwojowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 111-120.
 11. Szczepankiewicz, E.I. (2007). Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych. Monitor Rachunkowości i Finansów, 9, 41-46.
 12. Szczepankiewicz, E.I. (2009). Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: INFOR.
 13. Szczepankiewicz, E.I. (2010). Doskonalenie jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze ochrony zdrowia - wstępne studium analityczne zmian w regulacjach formalnych w latach 2002-2010. W: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia: problemy zarządzania (s. 243-257). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
 14. Szczepankiewicz, E.I., Dudek, M. (2007). Etyka w działaniu audytora wewnętrznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, 172-186.
 15. Szczepankiewicz, E.I., Kamela-Sowińska, A., Żółtowski, R., Klak, J., Szyba, A., Młynarczyk, K., Witkowska M., Luma, A. (2015). Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2011). Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 375-386.
 17. Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=cde04f02-547c-4018-a954-dbc653951f02&groupId=764034 (30.04.2016).
 18. Zaleska, B. (2015), Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 89-98.
 19. Załącznik do komunikatu nr 2 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z 17.06.2013. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu