BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - ujęcie praktyczne
Outsourcing of Internal Audit in the Public Finance Sector Units - Practical Approach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 173-184, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Outsourcing, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Outsourcing, Public sector, Public finance, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie elementów konstrukcyjnych audytu wewnętrznego przeprowadzanego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce na zasadach outsourcingu oraz zaprezentowanie praktyk w tym zakresie. Metodologia badania - Chcąc zrealizować przyjęty cel, wykorzystano analizę aktów prawnych regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce. Aby przedstawić przedmiotową problematykę w ujęciu praktycznym, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 10 wybranych firm audytorskich, które w latach 2014-2015 przeprowadzały zlecone audyty wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego. Wynik - W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w zakresie procedur, zasad i metod wykorzystywanych podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce przez firmy audytorskie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie praktyki audytowe stosowane są przez zewnętrznych usługodawców przeprowadzających audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych na zasadach outsourcingu. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi ujęcie praktyczne realizacji audytu wewnętrznego na zasadach outsourcingu w podmiotach publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to present the components of internal audit carried out in public finance sector units in Poland based on outsourcing principles as well as present practices in this area. Design/methodology/approach - The methods used to attain the objective included analysis of literature and legislation concerning the subject. Moreover, to present the practical side of the problem, a survey was carried out among ten selected audit firms which in 2014-2015 carried out the outsourced internal audit in public finance sector units in Poland. Findings - The article presents the results of the survey in the scope of the procedures, rules and methods used by the auditors who carried out the internal audits in public finance sector units in Poland. The author of the article tries to answer the following question: What kind of audit practices are used by auditors conducting internal audits in public finance sector units based on outsourcing rules? Originality/value - The article shows the practical perspective of principles and methods used by auditors that were carried out the internal audit in public bodies based on outsourcing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubakowska, K. (red). (2007). Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: PWE.
  2. http://www.businessdictionary.com/definition/co-sourcing.html#ixzz495lBXnMo (19.05.2016).
  3. Kołosowska, B., Bartoszewicz, A. (2014). Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1245-1287). Warszawa: C.H. Beck.
  4. Salamasick, M. (2012). Auditing Outsourced Functions. Altamonte Springs, Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
  5. Schneider, A. (2008). Outsourcing Internal Auditing. Internal Auditing, 23, 6, 16-25.
  6. The IIA's Practice Guide (2009). Auditing External Business Relationship.
  7. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu