BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska), Rosiek Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach
Evaluation of Functioning of Management Control in a Public Kindergarten in Słubice
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 231-241, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Kontrola zarządcza, Samoocena, Zarządzanie oświatą
Management control, Self-esteem, Management in education
Note
streszcz., summ.
Country
Słubice
Abstract
Cel - Analiza i ocena organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych i wykonawczych. Metoda badania - Wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli zarządczej oraz zaproponowano kryteria oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Wynik - Analizowano aktualne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz oceniono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej z uwzględnieniem wewnętrznych rozwiązań zarządczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper shows evaluation of organization and functioning principles of management control in a public kindergarten with its management of risk, objectives, tasks and system of evaluation as the main elements of the management control system. Design/methodology/approach - Based on the current regulations, there were used analysis of documents of kindergarten. Findings - Apart from that in the paper one can find an example of evaluating criteria of management control in a kindergarten. Originality/value - The paper shows originality of the management control system in kindergarten description of some problems, and aim at correcting lapses before they are discovered during an external control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biadacz, R. (2011). Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej na przykładzie szkoły podstawowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 97-109.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  3. Kotarski, D. (2012). Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 313-320.
  4. Postuła, M. (2012). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 46-70). Warszawa: Wolters Kluwer.
  5. Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2012). Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 285-300.
  6. Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. nr 95, poz. 425, z późn. zm.
  7. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu