BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kącka Katarzyna (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Title
Role of the Council of Foreign Ministers and Principles of Participation of Germany, Poland and So-called "Small Countries" in the Preparation of the Draft Peace Treaty with Germany
Source
Torun International Studies, 2015, nr 1(8), s. 37-48, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wojna Światowa II, Polityka zagraniczna, Dyplomacja
World War II, Foreign policy, Diplomacy
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
The end of the Second World War necessitated making arrangements as to the future of Germany. The decisions were to be made by the allied countries - winners of the war. In the end, the decisions of the so-called "big four" states were of arbitrary nature, and German officials were not permitted to participate in talks about the future of their country. The years 1945-1947 have brought numerous important resolutions and final settlements, but were also a period of growing disagreement within the victorious coalition. True end of their collaboration came about in 1947, and the matter of Germany became a bargaining chip in the Cold War conflict. The aim of this study is, above all, to present the role of the most important decision-making institution after the war: the Council of Foreign Ministers. The paper also presents the respective positions of the four great powers as to the participation of Germany, Poland and so-called "small countries" in determining the future of Germany. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charłamow, M.A., Siemionow, W.S. (ed.). (1980). Historia dyplomacji od 1945 r. vol. V. Warszawa: Książka i Wiedza.
 2. Churchill, W. (1996). Druga wojna światowa. vol. VI, no. 2. Gdańsk: Non Stop Press.
 3. Daszkiewicz, W. (1967). Kwestia Niemiec na forum Rady Ministrów Spraw Zagranicznych (1945-1949). Przegląd Zachodni. 2. pp. 276-323.
 4. Gardner, L.C. (1999). Wielkie mocarstwa i podział Europy. Od Monachium do Jałty. Warszawa: Książka i Wiedza.
 5. Kącka, K. (2005). Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie. Styczeń-luty 1947 roku. In: Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos (ed.). Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu (pp. 589-602). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Klafkowski, A. (1952). Traktat pokoju z Niemcami. Przegląd Zachodni, 5-6. pp. 1-29.
 7. Klafkowski, A. (1953). Sprawa traktatu pokoju z Niemcami. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 8. Klafkowski, A. (1960). Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 9. Kocot, K., Wolfke, K. (1987). Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. Wrocław-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Makowski, J. (ed.). (1946a). Zbiór Dokumentów. no. 1. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 11. Makowski, J. (ed.). (1946b). Zbiór Dokumentów. no. 9. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 12. Makowski, J. (ed.). (1948). Zbiór Dokumentów. no. 11. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 13. Makowski, J. (ed.). (1951). Zbiór dokumentów. no. 1. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 14. Mołotow, W.M. (ed.). (1950). Zagadnienia polityki zagranicznej. Przemówienia i oświadczenia kwiecień 1945 r.-czerwiec 1948 r. Warszawa: Książka i Wiedza.
 15. Polska zaproszona do Londynu na konferencję w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami. Rzeczpospolita. 3.01.1947.
 16. Postulat w pełni uzasadniony. Rzeczpospolita. 18.11.1946.
 17. Skibiński, J. (1987). Sprawa traktatu pokoju z Niemcami po II wojnie światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Stolarczyk, M. (1986). Stanowisko Polski Ludowej wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949. Przegląd Zachodni, 3-4. pp. 93-111.
 19. Stolarczyk, M. (1989). Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 20. Wyjazd delegacji Rządu Polskiego na konferencję w sprawach niemieckich do Londynu. Rzeczpospolita. 11.01.1947.
 21. Zięba, R. (1981). Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Archives of the Ministry of Foreign Affairs). Gabinet Ministra (Minister's Office). reference 15/230/22, Pismo Wiaczesława Mołotowa z dnia 23.11.1946 r. (A letter from Vyacheslav Molotov dated 23 November 1946)
Cited by
Show
ISSN
2391-7601
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu