BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radwan Katarzyna
Title
Rozwój stosunków Islamskiej Republiki Iranu z Zachodem
Development of Relations between the Islamic Republic of Iran and the West
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 40-54, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Rozwój, Rozwój gospodarczy państwa, Dziedzictwo kulturowe, Gospodarka, Stosunki gospodarcze
Development, Economic development of the country, Cultural heritage, Economy, Economic relations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Iran
United States of America (USA), Iran
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie współczesnej pozycji Islamskiej Republiki Iranu w stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w tym próba odpowiedzi na pytanie o perspektywy relacji Teheranu z Zachodem. Artykuł jest podzielony na trzy części. W pierwszym punkcie przedstawiono genezę powstania Islamskiej Republiki Iranu. Następnie pokazano ewolucję jej relacji z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi. W ostatnim punkcie artykułu zaprezentowano perspektywy rozwoju relacji Iranu z Zachodem w kontekście obecnych zmian wewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to define the West's position on the Islamic Republic of Iran. An important issue is whether Iran is an equal partner for the West. The work is divided into three parts. The first part of the article presents a brief genesis of setting up the Iranian Islamic of Iran. Subsequently, the article discuss the development of relations between Iran, the United States and the European Union. Finally, the article outlines the perspective of future relations between Tehran and the West with regards to the current internal changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alexander, Y., Milton, H., 2008, The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Ambition, and the Middle East, Praeger Security International, London.
 2. Bojarczyk, B., 2009, Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi jako determinant polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu, w: Dzisiów-Szuszczykiewicz, A. (red.), Iran - 30 lat po rewolucji, Biblioteka "Bezpieczeństwa Narodowego", Warszawa.
 3. Central Intelligence Agency, 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
 4. Coville, T., 2009, Najnowsza historia Iranu. Republika islamska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 5. Dzisiów, A., 2005, W stronę dialogu - relacje Islamskiej Republiki Iranu i Unii Europejskiej, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska t. 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Ehteshami, A., 1995, After Khomeinr. The Iranian Second Republic, Routledge, London.
 7. Ganji, B., 2006, Politics ofconfrontation. Tiie Foreign Policy ofthe USA and Revolutionary Iran, Tauris Academic Studies, New York.
 8. Index Mundi, 2013, http://www.indexmundi.com/.
 9. Karmon, E., 1998, Iran's Policy on Terrorism in the 1990s, http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/702/Default.aspx.
 10. Majd, H., 2010, Ajatollah śmie wątpić, Karakter, Kraków.
 11. MFW, 2013, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org/external/country/irn/index.htm.
 12. Mousavian, S.H., 2008, Iran - Europe Relations. Challenges and opportunities. Routledge, Nowy York.
 13. Murray, D., 2010, US Foreign Policy and Iran, Routledge, New York.
 14. Osiewicz, P., 2009, Iran jako mocarstwo regionalne na Bliskim Wschodzie przed i po rewolucji z 1979 roku, w: Dzisiów-Szuszczykiewicz, A. (red.), Iran - 30 lat po rewolucji, Biblioteka "Bezpieczeństwa Narodowego", Warszawa.
 15. Otłowski, T., 2009, Wpływ irańskiego programu nuklearnego na środowisko międzynarodowe regionu Zatoki Perskiej t Bliskiego Wschodu, w: Dzisiów-Szuszczykiewicz, A. (red.), Iran - 30 lat po rewolucji, Biblioteka "Bezpieczeństwa Narodowego", Warszawa.
 16. Rada Unii Europejskiej, 2009, Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luxembourg.
 17. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności spraw Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (Dz.U. UE C z dnia 20 października 2011 r., Nr 308 E/62).
 18. Składanek, B., 1999, Historia Persji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 19. Składanowska, M., 1996, Zrozumieć Iran, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 20. Smalec, Ł. (red.), 2012, Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec "globalnych obszarów niestabilności" (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 63-68.
 21. Stolarczyk, M,, 2001, Iran. Państwo i religia, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 22. Szymborski, W., 1999, Zatoka Perska, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz.
 23. The Palestinian Information Center http://www.palestine-info.co.uk/en/.
 24. UNIDO, 2012, United Nations Industrial Development Organization http://www.unido.org/index.php?id=5035.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu