BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych
The Assessing of Risk in Management Control of Educational Institutions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 255-265, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Zarządzanie oświatą, Kontrola zarządcza, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko
Management in education, Management control, Risk management, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek oświatowych. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów. Wynik - W artykule wykazano, że zarządzanie ryzykiem stwarza trudność kierującym placówkami oświatowymi. Oryginalność/wartość - Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści stanowią syntetyczny opis wybranych regulaminów kontroli zarządczej placówek oświatowych i ich analizę w kontekście zarządzania ryzykiem. Słowa kluczowe: ryzyko, placówka oświatowa, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the risk management at the managerial control of educational units. Design/methodology/approach - The study used method for the analysis of sources and documents. Findings - The study demonstrated that risk management creates difficulty in directing educational institutions. Originality/value - The content in this article are the synthetic description of some rules of management control of educational institutions and their analysis in the context of risk management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kontrola zarządcza w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach. Pobrane z: http:// www.sp20.katowice.pl/dokumenty- szkolne/kontrola-zarzadcza (19.06.2016).
 2. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce (2007). Warszawa: Bentley Jennison dla Ministerstwa Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl (19.06.2016).
 3. Popławski, M. (2012). Kontrola zarządcza w oświacie. Warszawa: Wyd. UW.
 4. Puchacz, K. (2010). Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 5. Regulamin kontroli zarządczej w Gimnazjum nr 3 w Kole. Pobrane z: http://www. zs1kolo.szkolnastrona.pl/bip (19.06.2016).
 6. Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 32 w Warszawie. Pobrane z: http://www.zs32.edu.pl/dokumenty/ regulaminy/regkontrzarz (19.06.2016).
 7. Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Pobrane z: http://www.zszio.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=225101 (19.06.2016).
 8. Siwoń, M. (2010). Kontrola zarządcza - fakty i mity. Wspólnota, 21. Pobrane z: http://www.wspolnota.org.pl/ aktualnosci/aktualnosc/kontrola-zarzadcza-fakty-i-mity (16.06.2016).
 9. Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 2015, poz. 2156, z późn. zm.
 10. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 11. Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2013). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu