BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Karolina (Politechnika Łódzka)
Title
Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych
Managerial Competences` of Line Managers
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2016, z. 65, nr 1209, s. 57-70, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kompetencje kierownicze, Organizacja, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kierownik liniowy
Managerial competencies, Organisation, Managers in a enterprise, Line manager
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach rozwojowych. Stwierdzono zależność pomiędzy predyspozycjami osobowościowymi a optymalizacją wyników ze świadczonej pracy. Zwraca się uwagę na tworzenie planów rozwojowych dla kluczowych pracowników organizacji. Kluczowa wydaję się współpraca między działem personalnym a kierownikami operacyjnymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to investigate the level of the line managers competienties skills. Line managers are focal point of the contact for employees. The paper draws attention on the compatienties` mapping during the recruitment and development needs. It`s very important to show dependency between personality predispositions and optimalization of the work efficiency. The key role play the cooperation between HR and operations managers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Davis T.: Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  2. Borowiecki R., Jaki A.: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2007.
  3. Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
  4. http://benefactor.pl/belbin/ (24.04.2016).
  5. katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/Kompetencje_book.pdf (25.04.2016).
  6. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Witkowski S.: Trening kierowniczy-uczenie się przez doświadczenie, [w:] Witkowski S. (red.) Psychologia sukcesu, PWN, Warszawa 1994.
  8. Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia pracowników, Woltwrs Kluwer Polska-ABC, Kraków 1991.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu