BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Andrzej
Title
Paralelny system walutowy i jego unifikacja - przykład Birmy
Parallel Currency System and its Unification - an Example of Burma
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 55-70, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Gospodarka rynkowa, Systemy walutowe, Czynniki rozwoju gospodarczego, Reformy gospodarcze
Market economy, Currency systems, Factors of economic development, Economic reforms
Note
streszcz., summ.
Country
Birma
Burma
Abstract
Birma jest krajem Azji Południowo-Wschodniej, który w ostatnich latach przechodzi proces stopniowych reform gospodarczych - od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Charakterystyczną cechą systemu walutowego tego kraju było istnienie dwóch kursów walutowych: oficjalnego, związanego stale z dolarem amerykańskim oraz nieoficjalnego, używanego w codziennym obrocie gospodarczym. Celem artykułu jest analiza systemu walutowego Birmy i ocena jego wpływaj na gospodarkę w latach 2000-2012. W 2011 roku rząd Birmy, w porozumieniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), podjął działania, które mają na celu zmianę podwójnego systemu walutowego. Wprowadzono reżim walutowy managed floating, urealniając kurs walutowy kyata. Zmiana ta oraz sposób jej wprowadzenia rodzi wiele potencjalnych problemów', które poruszono w artykule. Istotnymi kwestiami są między innymi: ryzyko umocnienia kyata, a przez to osłabienie eksportu, ryzyko nieprzystosowania się dużych firm państwowych do warunków rynkowych oraz umocnienie rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)

Burma is an South-East Asia country, which has in recent years been experiencing a gradual economic reform - from the centrally planned economy to the free market one. One of idiosyncrasies of this system was a presence of two ex-change rates: an official one, pegged to the US dollar and an unofficial one, used in the daily business. The paper aims to analyze the Burmese currency system and assess its impact on the economy in years 2000-2012. In 2011 the Burmese government, in accordance with the International Monetary Fund (IMF) took steps in order to abandon the parallel currency system. The managed floating regime was introduced. This change and the way it was introduced bears a variety of possible issues, which has been discussed in this paper. The most substantial issues are: the risk of strengthening the kyat and consequently weakening the exports, the risk concerning the big companies failing to adapt to the free market conditions, and strengthening the financial market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Agenor, P.-R., 1992, Parallel Currency Markets in Developing Countries: Theory, Evidence, and Policy Implications, Essays in International Finance no. 188, Department of Economics, Princeton University, Princeton.
 2. ADB, 2012a, Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia, Asian Development Bank, Manila.
 3. ADB, 2012b, Myanmar in Transition. Opportunities and Challenges, Asian Development Bank, Manila.
 4. Bissinger, J., 2012, Think Again: Burma's Economy, Foreign Policy, 18 września, http://www.foreignpolicy.coni/articles/2012/09/18/think_again_bumia_s_eco-nomy?page=full [dostęp: 4.02.2013].
 5. Campbell, Ch., 2012, Burma Launches Managed Float of Kyat, Irrawady, 2 kwietnia, http://www.irrawaddy.org/archives/1771 [dostęp: 2.02.2012].
 6. Cendal, M., 2008, Kurs walutowy, w: Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Współczesna polityka pieniężna, Diffin, Warszawa.
 7. Central Bank of Myanmar Database, 2013, http://forex.cbm.gov.mm/ [dostęp: 2.02.2013].
 8. Dornbusch, R., 1986. Multiple Exchange Rates for Commercial Transactions, w: Edwards, S., Ahamed, L.(red.), Economic Adjustment and Exchange Rates in Developing Countries, University of Chicago Press, Chicago.
 9. Hori, M., Wong, Y.C., 2008, Efficiency Costs of Myanmar's Multiple Exchange Rate Regime, IMF Working Paper 08/199, International Monetary Fund, Washington.
 10. IMF, 1998, Decision No. 6790-(81/43) of March 20, 1981 as amended by Decision No. 11728-(98/56), May 21, 1998, International Monetary Fund, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.asp?decision=6790-(81/43) [dostęp: 14.07.2014].
 11. IMF, 2007, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2006, International Monetary Fund, Washington.
 12. IMF, 2011a, Myanmar: Staff Monitored Program, International Monetary Fund, Washington.
 13. IMF, 201 lb, Selected Decisions and Selected Documents of the IMF, Thirty-Sixth Issue - Policy on Multiple Currency Practices, Article VIII and Article XIV, http://www.imf. org/external/pubs/ft/sd/index.asp?decision=6790-(81/43) [dostęp: 2.02.2013].
 14. IMF, 2013a, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2012, International Monetary Fund, Washington.
 15. IMF, 2013b, Myanmar: Staff Monitored Program, International Monetary Fund, Washington.
 16. Kiguel, M., O'Connell, S., 1995, Parallel Exchange Rates in Developing Countries, The World Bank Research Observer, vol. 10, no. 1, Oxford University Press, Oxford.
 17. Kubo, K., 2012, Real Exchange Rate Appreciation, Resource Boom, and Policy Reform in Myanmar, IDE Discussion Papers no. 358, Institute of Developing Economies, Chiba.
 18. Mahtani, S., Barta, P., 2012, Card Giants Lead Rush to Myanmar, Wall Street Journal, 6 września, http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443589304577633462979148218.html [dostęp: 4.02.2013].
 19. Kyaw, A.T., 2013, Myanmar's Rates Close to Unified, Myanmar Times, 21 stycznia, http://www.mmtimes.com/index.php/business/3865-exchange-rates-close-to-unified-sources.html [dostęp: 3.02.2013].
 20. Perkins, D.H., 2012, Industrial Policy Reform in Myanmar, Harvard Kennedy School, Cambridge.
 21. Pitt, M., 1981, Smuggling and Price Disparity, Journal of International Economics, vol. 11, issue 4, Elsevier.
 22. Reinhart, C.M., Rogoff, K.S., 2002, The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation, National Bureau of Economic Reasearch, Working Paper nr 8963, Cambridge.
 23. Sialitskaya, Y., 2012, Przyczyny "przekleństwa bogactwa" - paradoksu rozwoju gospodarczego państw eksporterów surowców naturalnych, w: Sławińska, M. (red.), Gospodarka. Technologia. Zarządzanie, Studia Doktorantów 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 24. Turnell, S., 2011, Fundamentals of Myanmar's Macroeconomy: A Political Economy Perspective, Asian Economic Policy Review, no. 6, Tokio.
 25. Weng, L., 2012, Traders Demand Official Border Exchange Rates, Irrawady, 30 października 2012, http://www.irrawaddy.org/z_thailand/traders-demand-official-border-exchange-rates.html [dostęp: 14.07.2014].
 26. World Economic Outlook Database, 2010, http://wnvw.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx [dostęp: 2.02.2013].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu