BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiałowski Paweł
Title
Cykl prezydencki w Stanach Zjednoczonych a cykl giełdowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
The Impact of Presidential Election Cycle in the USA on the Market Cycle in Poland and the USA
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 71-83, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Prezydent, Rynki giełdowe, Badania empiryczne
President, Stock markets, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstract
W artykule omówiono wpływ cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych na cykl giełdowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W celu weryfikacji tego wpływu przeprowadzono empiryczne badanie oparte na danych z lat 1950-2011 (w przypadku Stanów Zjednoczonych) i 1995-2010 (w przypadku Polski). Zastosowano analizę regresji oraz test Kruskala-Wallisa. Artykuł zakończono wnioskami wynikającymi z badań. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to discuss the influence of the presidential election cycle in the USA on the market cycle in Poland and the USA. The empirical research was conducted in order to verify the calendar effect. As for the study as such, it was aimed at analysing the data from the USA (1950-2011) and Poland (1995-2010). It is of pivotal importance to underline that regression analysis and the Kruskal-Wallis test were used. Finally, a few conclusions are drawn on the basis of the research findings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Aczel, A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Czerwonka, M., Gorlewski, B., 2012, Finanse behawioralne, zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  3. Fama, E., 1990, Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity, The Journal of Finance, vol. 45.
  4. Łon, E., 2006, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Murphy, J., 1999, Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe Wig-Press Warszawa.
  6. Szyszka, A., 2003, Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  7. Szyszka, A., 2009, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  8. Tyszka, T. (red.), 2004, Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu