BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieralska Małgorzata
Title
Zastosowanie strategii zerokosztowych w latach 2008 i 2009
Using Costless Strategies in 2008-2009
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 120-133, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Opcje, Model Blacka-Scholesa, Przedsiębiorca
Options, Black-Scholes model, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opcje są jednymi z bardziej rozpowszechnionych instrumentów pochodnych. Zastosowane w odpowiedni sposób chronią przed konsekwencjami między innymi wahań kursowych. Użyte niewłaściwie mogą jednak powodować przykre konsekwencje. W niniejszym artykule ukazano skutki nieodpowiedniego sposobu korzystania z opcji. Przedstawia on sytuację występującą na przełomie lat 2008 i 2009, kiedy przedsiębiorcy, zabezpieczając się przed dalszą aprecjacją złotego, wybierali strategie zerokosztowe, oparte na efekcie dźwigni. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji zawarcia w lipcu 2008 roku półrocznych strategii zerokosztowych (z dźwignią równą 2 i 4). Wyceny opcji cali i pul zostały dokonane za pomocą modelu Blacka-Scholesa. W przeprowadzonym badaniu ukazano, jak wielkie straty mogło przynieść zastosowanie strategii zerokosztowych oraz jak nieodpowiednie było podjęcie decyzji o ich zawarciu. (abstrakt oryginalny)

Options are one of the most popular derivatives. When they are used in a good way, it can protect against interest and exchange rate volatility, but using them in a wrong way can result in loss of a lot of money. This paper presents situation in 2008-2009, when many firms chose costless strategies with leverage to protect themselves against zloty S further appreciation. Author shows results of simulations to get costless strategy. The valuation was done with the Black-Scholes model. The research shows, how much a firm in consequence of using costless strategy can lose. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dębski, W., 2003, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Doman, M., Doman, R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Gątarek, D., Maksymiuk, R., Krysiak, M., Witkowski, Ł., 2001, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.
 4. Hull, J., 2012, Options, Futures and Other Derivatives, 8th ed., Pearson Education, Harlow.
 5. Jajuga, K. (red.), 2009, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Jajuga, K., Jajuga, T., 1996, Inwestycje, PWN, Warszawa.
 7. Jakubowski, J., Palczewski, A., Rutkowski, M., Stettner, Ł., 2006, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 8. Luenberger, D., 2003, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Opcje walutowe: dlaczego spółki poniosły straty, 2009, portal Forsal.pl http://forsal.pl/artykuly/111409,opcje_walutowe_dlaczego_spolki_poniosly_straty.html [dostęp: 8.11.2012].
 10. Piasecki, K., 2007, Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Perez, K., Ziarko-Siwek, U. (red.), 2011, Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 12. Ratajczak, M., 2012, Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Rogowski, W., Michalczewski, A., 2005, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Wolters Kluwer, Kraków.
 14. Tarczyński, W., Zwolankowski, M., 1999, Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa.
 15. Weron, A., Weron, R., 1999, Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu