BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babiński Jacek, Czarnota Kacper, Grześkowiak Paulina
Title
Wymienność inflacji i produkcji realnej a poziom zmienność cen - czynniki warunkujące skuteczność polityki pieniężnej
Inflation-output Tradeoff in Terms of Price Volatility, Factors Influencing the Effectiveness of Monetary Policy
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 134-147, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Uogólniona metoda momentów, Inflacja, Krzywa Phillipsa, Ekonomia klasyczna, Polityka pieniężna, Wzrost gospodarczy
Generalized method of moments (GMM), Inflation, Phillips curve, Classical economy, Monetary policy, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Duże zainteresowanie decydentów gospodarczych, zwłaszcza w okresach słabszej koniunktury, budzi możliwość pobudzania gospodarki za pomocą polityki monetarnej. Takie działanie powoduje jednak sprzeciw przedstawicieli Nowej Ekonomii Klasycznej, postulującej występowanie oczekiwań racjonalnych, hipotezy stopy naturalnej, efektu niespodzianki oraz poddającej w wątpliwość skuteczność krzywej Phillipsa jako skutecznego fundamentu polityki gospodarczej. W niniejszym artykule przedstawiono próbę zbadania faktycznego charakteru wymienności pomiędzy poziomem cen a poziomem produkcji realnej oraz wyłonienia ewentualnych determinantów siły tej zależności. Badanie przeprowadzono na podstawie modelu Lucasa oraz danych pochodzących z 16 krajów z lat 1995-2011 o zróżnicowanej strukturze produkcji, poziomie dochodu i położeniu geograficznym. Artykuł zawiera także opis i wyjaśnienie modelu Lucasa, jak również wyniki przeprowadzonych estymacji z wykorzystaniem ogólnej metody momentów (Generalized Method ofMoments - GMM). (abstrakt oryginalny)

The view that inflation stimulates real output seems very attractive to government policymakers whenever recession occurs. The new classical economics perceive such countercyclical policy as ineffective due to rational expectations hypothesis, natural rate hypothesis, necessity of "fooling" agents and major imperfections of famous Phillips curve. This paper is an attempt of empirical output-inflation tradeoff examination. With data gathered from 16 nonuniform countries over the period 1995-2011, basing on Lucas model and Generalized Method of Moments (GMM), relevant estimations and findings are being presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Addison, J., Chappel, H., Castro, A., 1986, Output-Inflation Tradeoffs in 34 Countries, Journal of Economic and Business 38.
 2. Alberro, J., 1981, The Lucas Hypothesis on the Philips curve-Further InternationalEvidence, Journal of Monetary Economics, vol. 7.
 3. Arnold, R.A., 2008, Economics, South-Western Cengage Learning, Mason.
 4. Barro, R.J., Gordon, D.B., 1983, A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural-Rate Model, Journal of Political Economy 91 (4).
 5. Blanchard, O., Dell'Aricca, G., Mauro, P., 2010, Rethinking Macroeconomic Policy, IMF Staff Position Note, SPN/10/03.
 6. Evans, G.W., Honkapohja, S., 2001, Learning and Expectations in Microeconomics, Princeton University Press.
 7. Friedman, M., 1968, The Role of Monetary Policy, The American Economic Review, vol. 58, no. 1.
 8. Froyen, R.T., Waud, R.N., 1980, Further International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, The American Economic Review, vol. 70, no. 3.
 9. Hayashi, F., 2000, Econometrics, Princeton University Press.
 10. Hodrick, R.J., Prescott, E.C., 1997, Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 29, no. 1.
 11. Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., 1992, Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics, vol. 54.
 12. Lucas, R.E. Jr., 1972, Expectations and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory 4.
 13. Lucas, R.E. Jr., 1973, Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, The American Economic Review, vol. 63, no. 3.
 14. Lucas, R.E. Jr., Rapping, L.A., 1969, Price Expectations and the Phillips Curve, The American Economic Review, vol. 59, no. 3.
 15. Muth, J.F., 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, vol. 29, no. 3.
 16. Okun, A.M., 1962, Potential GNP: Its Measurement and Significance, American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section.
 17. Pressman, S., 2006, Fifty Major Economists, Routledge, New York.
 18. Romer, D., 2000, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Sargent, T., Wallace, N., 1975, 'Rational' Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy 83 (2).
 20. Svensson, L.O.E., 1996, The Scientific Contributions of Robert E. Lucas, Jr., The Scandinavian Journal of Economics, vol. 98, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu