BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borejsza-Wysocki Wojciech, Kościelniak Ewelina, Król Dariusz
Title
Studenci Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wobec ryzyka korzystania z portali społecznościowych
Students of the Faculty of Commodity Science at the Poznan University of Economics in the Face of Social Networking Risks
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 178-191, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Serwisy społecznościowe, Media społecznościowe, Internet, Bezpieczeństwo w internecie, Badania ankietowe, Studenci
Social networking, Social media, Internet, Internet security, Questionnaire survey, Students
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstract
Powszechność posiadania aktywnego konta oraz czynnego udziału w życiu przynajmniej jednego portalu społecznościowego nakłoniła autorów niniejszego artykułu do zagłębienia się w tematykę ryzyka korzystania z mediów społecznościowych. W artykule oparto się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poprzez analizę zdobytego materiału oceniono rzeczywisty poziom świadomości studentów Wydziału Towaroznawstwa wobec ryzyka korzystania z serwisów społecznościowych oraz poziom wiedzy niezbędnej do zastosowania adekwatnych zabezpieczeń dających wymierny poziom ochrony tożsamości i innych zasobów użytkowników. Stosowane przez nich zabezpieczenia oraz dotychczasowe doświadczenia związane z różnorodnością reakcji na zagrożenia, stanowiły zakres przedmiotowy badania. (abstrakt oryginalny)

The rapid widespread of social media in every nook and cranny of todays society, culture and business brings a lot of doubts associated with users security in the Internet. The aim of this article is to estimate awareness of the threats among the students of the faculty of commodity science at the Poznan University of Economics. Authors have made the research among the tested sample of students and assessed the level of the awareness and knowledge of the threats and suitable safeguards which protect occupants against cyber-criminal activity and losing their identity and assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bobkowska, A., Mańkowski, M., 2008, Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych, w: Szewczyk, A., Krok, E. (red.), Fenomen Internetu, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Evans, L., 2011, Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter and other Social Media, Helion, Gliwice.
  3. Graszewicz, M., Lewiński, D., 2011, Wstęp do systemowej teorii Internetu, w: Jeziński, M., Seklecka, A., Wojtkowski, Ł. (red.), Nowe media we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  4. Kapralska, Ł., 2008, Serwisy społecznościowe - nowa forma zbiorowości w Sieci, w: Szewczyk, A., Krok, E. (red.), Fenomen Internetu, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Nowak, J., 2011, Aktywność obywateli online, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  6. Ogonowski, P., 2008, Ataki na zaawansowane metody uwierzytelniania użytkowników w aplikacjach Web, w: Grzywak, A., Kapczyński, A. (red.), Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
  7. Szpunar, M., 2007, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne, w: Sokołowski, M. (red.), Oblicza Internetu Architektura komunikacyjna sieci, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg.
  8. PN-EN ISO/IEC 17799:2007, Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu