BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wargacki Marian (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Perspektywy rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 77-94, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Kapitał bankowy, System finansowania, Banki inwestycyjne
Banking sector, Bank capital, System of financing, Investment banks
Abstract
Przemiany gospodarcze zachodzące w Polsce - proces prywatyzacji, tworzenie się rynku kapitałowego oraz problem restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i budowa nowoczesnego sektora bankowego - wymagają restrukturyzacji sektora finansowego w taki sposób, aby gwarantował efektywną organizację przepływu i dystrybucję kapitału. Pogłębiająca się integracja Europy Zachodniej w ramach Unii Europejskiej, jak i perspektywy przyłączenia Polski do Wspólnoty, wymuszają działania w kierunku asymilacji polskiego rynku finansowego z międzynarodowym. Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy opiera się obecnie w naszym kraju na systemie depozytowo-kredytowym, który jednakże nie zapewnia jej wystarczających źródeł funduszy, uginając się pod ciężarem złych długów i ograniczając akcję kredytową na rzecz inwestycji w skarbowe papiery wartościowe i lokaty międzybankowe. Także system finansowania inwestycji długoterminowych nie jest w pełni rozwinięty. W ramach restrukturyzacji sektora bankowego powinny być zatem podjęte działania ukierunkowane na rozwój form alokacji funduszy za pośrednictwem rynku kapitałowego, którego znaczenie będzie systematycznie wzrastać. W toczącej się w Polsce dyskusji wielokrotnie pojawia się kwestia całkowitej niemal nieobecności na polskim rynku kapitałowym jego sztandarowej instytucji w krajach o gospodarce rynkowej, a mianowicie banku inwestycyjnego. Specyficzny charakter polskiej gospodarki sprzyja uczestnictwu tego typu instytucji w procesach prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsłudze programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, stymulowaniu rynku ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, czy też alternatywnemu finansowaniu ryzykownych inwestycji poprzez fundusze venture Capital. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. M. Lubieniecki, Bankowość inwestycyjna w Polsce, "Nowa Europa" 1995, nr 3.
 2. K. Czerkas, R. Oppenhcim, Banki inwestycyjne. Nowe spojrzenie na restrukturyzacji; finansową i prywatyzacją, Olympus, Warszawa 1993, s. 9-10.
 3. D. Goliszewska, Bankowość inwestycyjna w Polsce, "Gra na Giełdzie" 1994, nr 9.
 4. M. Wiśniewski, Fuzje i przejęcia, "Nowa Europa" 1995, nr 267.
 5. P. S. Rose, Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, t. II, ZBP, Warszawa 1997, s. 286-287.
 6. K. Nowak, Polski rynek kapitałowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 37-38.
 7. K. Urbański, R. Walkiewicz, Bankowość inwestycyjna w Polsce. Perspektywy rozwoju, "Parkiet" 1995, nr 19.
 8. J. Konieczny, Fundusze wspólnego inwestowaniu, "Nowa Europa" 1995, nr 25.
 9. J. Konieczny, Bankowość inwestycyjna na kwiecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 1996, s. 84.
 10. J. Konieczny, Perspektywy bankowości inwestycyjnej w Polsce, "Biuletyn Zespołu Domów Maklerskich ZBP", Warszawa 1995.
 11. J. Bielecki, Znieść ostatnie przeszkody, "Rzeczpospolita" 1998, nr 284.
 12. J. Bielecki, Miejsce dla warszawskiej giełdy, "Rzeczpospolita" 1999, nr 2.
 13. M. Olex-Szczytowski, Polsku w światowej konkurencji o kapitał, "Rzeczpospolita" 1994, nr 285.
 14. D. Daniluk, Polskie przepisy na Ile dyrektyw Unii Europejskiej, "Bank" 1998, nr 3.
 15. E. Pietrzak, P. Kowalewski, Co dalej z liberalizacją, "Rzeczpospolita" 1998, nr 290.
 16. K. Olechowska, Banki inwestycyjne a polskie realia, "Bank" 1994, nr 11.
 17. Z. Zawadzka, Systemy bankowe, Poltext, Warszawa 1995, s. 78.
 18. Konsolidacja i synergia w grupie, "Rynek Kapitałowy" 1998, nr 4.
 19. J. K. Solarz, Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996, s. 98.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. nr 140, poz. 939.
 21. P. Dąbroś, Chińskie mitry w domach maklerskich, "Rynek Kapitałowy" 1998, nr 4.
 22. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 18, poz. 82.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu