BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dymarkowska Joanna (Bank Zachodni WBK S.A.)
Title
Refleksje nad niezależnością banku centralnego
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 7-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Banki centralne, Niezależność banku centralnego, Gospodarka rynkowa
Central banks, Central bank independence, Market economy
Abstract
Tematem artykułu jest niezależność banku centralnego. Dwie jego pierwsze części mają charakter inwentaryzacyjny, podsumowujący stan wiedzy o rzeczywistości, trzecia zaś problemowy. Ze względu na zamienne stosowanie w literaturze tematu pojęcia " niezależność " i,, autonomia " w odniesieniu do statusu banku centralnego część pierwsza zawiera przegląd definicji tych pojęć, stanowiąc jednocześnie próbę rozstrzygnięcia, które z nich w przypadku określania statusu banku centralnego jest bardziej właściwe. Część druga zawiera próbę zdefiniowania instytucji banku centralnego poprzez określenie funkcji, zadań i celów jakie realizuje we współczesnej gospodarce rynkowej. Część trzecia obejmuje omówienie istoty niezależności banku centralnego poprzez przedstawienie tradycyjnych argumentów za i przeciw jego niezależności, z uwzględnieniem trzech podstawowych rodzajów niezależności oraz kierunku, w jakim rozwija się obecnie proces nowej instytucjonalizacji banków centralnych w Europie.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia powszechna Ultima Thule, tom I, Warszawa 1930, s. 146.
 2. Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 616.
 3. H. Gronkiewicz-Waltz, Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Olympus, Warszawa 1994, s. 21.
 4. Encyklopedia powszechna PWN, tom III, PWN, Warszawa 1985, s. 278.
 5. J. K. Solarz, W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski, NBP, "Materiały i Studia", nr 48, Warszawa 1994.
 6. E. Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 1994, s. 96.
 7. W. Baka, Banki centralne w procesie budowy Unii Walutowej, "Bank i Kredyt" 1994, nr 12, s. 9.
 8. J. Karwowski, Europejski System Banków Centralnych i wspólna waluta: sposób na pogłębienie integracji w EWG, "Bank i Kredyt" 1993, nr 8-9, s. 10.
 9. W. Fajfer, Gospodarka i polityka pieniężna oraz system pieniężny, NBP, "Materiały i Studia", nr 52, Warszawa 1995, s. 27.
 10. P. Schaal, Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996, s. 365 i 370.
 11. J. Zajda, Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej, Warszawa 1974, s. 76.
 12. K. Lutkowski, Cele, zasady i generalne uwarunkowania polityki pieniężnej w procesie transformacji, "Bank i Kredyt" 1993, nr 1, s. 5.
 13. W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, s. 52.
 14. A. Sławiński, J. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995, s. 14.
 15. W. Wilczyński, Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania wyborów w polityce pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6, s. 82.
 16. A. Wojtyna, Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP, "Bank i Kredyt" 1996, nr 3, s. 5-11.
 17. J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, "Bank i Kredyt" 1994, nr 12, s. 16-17.
 18. A. Wojtyna. P. Dobrowolski, Rola i status banku centralnego w Polsce, CASE, "Studia i Analizy", nr 95, Warszawa 1996, s. 5-6.
 19. A Wojtyna, Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6, s. 88-89.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu