BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Połczyński Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Opodatkowanie na zasadach ogólnych dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w latach 1992-1999
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 113-134, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ryczałt, Opodatkowanie, Ulgi podatkowe, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Individual income tax, Lump sum, Taxation, Tax incentives, Non-agricultural economic activity
Abstract
Podatek dochodowy od osób fizycznych, obciążający dochody z działalności gospodarczej, może być opłacany na zasadach ogólnych, albo też w formach zryczałtowanych. Wybór formy opodatkowania może wpłynąć w istotny sposób na ciężar podatkowy. W artykule przedstawiono istotę opodatkowania na zasadach ogólnych oraz ewolucję pojęcia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i kosztów uzyskania tych przychodów. O wielkości ciężaru podatkowego decydują również możliwości korzystania przez podatnika z rozmaitych ulg podatkowych oraz technika poboru podatku. W artykule scharakteryzowany został najistotniejszy rodzaj ulg podatkowych przysługujących podatnikom - odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 1993 nr 90, poz. 419 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz. U. nr 144, poz. 930.
 3. M. Staniszewski, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do ustany, Infor, Warszawa 1997, s.230.
 4. W. Nykiel, Ustawa o podatku dochodowym ud osób fizycznych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 201.
 5. A. Dziuba-Burczyk, Rachunkowość podatkowa. Minimalizacja dochodu w małej firmie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 104.
 6. R. Mastalski, Prawo podatkowe II. Czyść szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 1996, s,128.
 7. D. Czepielik, T. Kolanowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997, s. 104.
 8. J.Gach, A. Gomulowiez, J. Małecki, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1998, s.446.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. H. Litwińczuk , Prawo bilansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 1995, s. 169.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. nr 10, poz. 105 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz. U. nr 125, poz. 559.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 99, poz. 496 z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 148.
 16. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. 139, poz. 934.
 17. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
 18. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 19. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe dla studentów i praktyków, wyd. III, Poznań 1998, s.474-475.
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 124, poz. 553.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 35, poz. 173 z późn. zm.
 22. K. Chaczbabian, M. Grudziński, Wpływ formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ciężar podatkowy małych przedsiębiorstw, w: Studia z finansów przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe", seria I, nr 264, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 202.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu