BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedorow Paweł
Title
Działalność funduszy hedgingowych na świecie - podstawy prawne
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 135-148, tab.,
Keyword
Rynki finansowe, Fundusze hedgingowe, Regulacje prawne
Financial markets, Hedge fund, Legal regulations
Abstract
Działalność funduszy hedgingowych na globalnym rynku finansowym jest przedmiotem zainteresowania ekonomistów, polityków, dziennikarzy, a także opinii publicznej. Liczne kontrowersje, związane z domniemanym wpływem tego typu funduszy na światowe rynki finansowe są często wynikiem zbyt powierzchownego podejścia do problemu. W pracy przedstawiono podstawy historyczne powstania funduszy hedgingowych oraz najważniejsze strategie inwestycyjne, stosowane przez menedżerów zarządzających tego typu prywatnymi aktywami. Osobno przedyskutowano niektóre zarzuty dotyczące spekulacyjnej działalności funduszy na tynku światowym. Omówiono również specyfikę funduszy hedgingowych oraz cechy odróżniające je od funduszy inwestycyjnych. Przedstawiono także podstawy' prawne umożliwiające funkcjonowanie tego rodzaju funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prawodawstwa Stanów Zjednoczonych.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu