BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitnik Dorota (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie)
Title
Keynesistowska teoria popytu na pieniądz
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 149-168, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarka, Popyt, Podaż, Inflacja
Economy, Demand, Supply, Inflation
Abstract
Masa pieniądza funkcjonującego w gospodarce nie może być ani zbyt duża, ani zbyt mała. Jeśli jest go za mało pojawia się groźba recesji, gdy jest go za dużo rozpoczyna się wzrost cen. Popyt na pieniądz odpowiada w przybliżeniu tej masie środków płatniczych, które nie wywołują żadnego z obu niebezpieczeństw. W artykule przedstawiono czynniki, od których w teorii keynesistowskiej zależy wysokość tego popytu.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 11, PWN, Warszawa 1985, s. 191 i 267.
  2. D. Dillard, The Economics oj John Maynard Keynes. The Theory ofa Monelary Economy, Crosby Lockwood & Son Ltd, London 1960, s. 168.
  3. D. C. Rowan, Output. Inflation and Growth, Macmillan, London 1968, s. 216.
  4. J. R. Hicks, Kapitał i wzrost, PWN, Warszawa 1978, s. 396.
  5. J. Tobin, The interest-elastisity oflransaclions. Demandfor cash, "Revicw of Economics and Statistics", vol. 38, 1956 nr 3, s. 241-246.
  6. Z. Fedorowicz, Teorie pieniądza, Poltext, Warszawa 1993, s. 45.
  7. P. Schaal, Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996, s. 204.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu