BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reformat Beata (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Information and Communication Technologies as a Source of Marketing Innovations in Retail - Trends
Source
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2016, nr 23, s. 45-53, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Innowacje w handlu, Technologie teleinformatyczne, Marketing, Innowacje marketingowe
Retail trade, Innovations in trade, Information and communication technologies, Marketing, Marketing innovations
Note
summ.
Abstract
Economic growth in modern retail trade is determined by the development of resources, especially knowledge and innovation. The aim of this paper is to demonstrate that retailers use innovative solutions, which are based on new information and communication technologies. Their manifestation is the development of marketing innovations. The investigation is aimed at answering the following questions: What are the possibilities for creating marketing innovations in trade based resources and potential of ICT? What trends can be observed in the creation of marketing innovations to trade based on knowledge acquired through ICT tools?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron-Polańczyk E. (2013): The Process of Designing - Computer-Aided Education: Introduction. In: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol. 4, E. Baron-Polańczyk (ed.). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 2. Biedronka zaprasza klientów do testowania nowych produktów (2014). Jeronimo Martins Polska S.A., http://www.biedronka.pl/pl/news,id,755,title,biedronka-zapraszaklientow- do-testowania-nowych-produktow (access: 10.07.2015).
 3. Całka A., Mróz-Gorgoń B. (2014): Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej - przykład marek modowych. "Marketing i Rynek", nr 11, pp. 123-131.
 4. Cheung Ch., Chiu P., Lee M. (2011): Online Social Networks: Why Do Students Use Facebook? "Computers in Human Behavior", No. 27(4).
 5. Collier R. (2014): Patient Engagement or Social Media Marketing. "Canadian Medical Association Journal" April.
 6. Duarte N. (2014): Business Strategies on Innovation, Risk and Proactivity. "Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation", Vol. I, pp. 302-303.
 7. Frąckiewicz E. (2010): Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Gudânescu N., Nicolau A., Mitran D. (2010): ICT Strategy Support for Business Development and Innovation. "Internal Auditing & Risk Management", Vol. 4, Iss. 20, pp. 27-36.
 9. Jurisic B. & Azevedo A. (2010): Building Customer - Brand Relationships in the Mobile Communications Market: The Role of Brand Tribalism and Brand Reputation. "Brand Management", No. 18 (4/5), pp. 349-366.
 10. Kaplan A., Haenlein M. (2010): Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. "Business Horizons", No. 53 (1), pp. 59-68.
 11. Konkurs dla szkół "Przyszłość na talerzu" (2015). Ośrodek Rozwoju Edukacji, http://www.ore.edu.pl/654-uncategorised/polecamy/6317-konkurs-dla-szkol-przyszloscna- talerzu (access: 2.07.2015).
 12. Lidl ma już ponad pół miliona fanów na Facebooku (2013). Nowy Marketing.pl, http://nowymarketing.pl/a/1017,lidlma-juz-ponad-pol-miliona-fanow-na-facebooku (access: 29.06.2015).
 13. Mącik R. (2013): Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Mierzejewska B. (2008): Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji. "E-mentor", No. 2 (24).
 15. Najlepsza marka 2015. Raport. "Magazyn "Press" & "Press-Service Monitoring Mediów 2015, http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/biedronka-w-prasie-tesco-w-internecie-rankingmarek- sieci-handlowych (access: 14.10.2015).
 16. Nikodemska J. (2012): Cyfrowa generacja. http://coaching.focus.pl/zycie/cyfrowageneracja- 189 (access: 30.07.2015).
 17. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005): Przyszłość konkurencji. PWE. Warszawa.
 18. Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2014): Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. "Marketing i Rynek", nr 4, pp. 208-214.
 19. Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (2014). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 20. Toffler A. (2006): Trzecia fala. Kurpisz. Warszawa.
 21. [www 1] http://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/747-nowosci-w-comarch-erp-xl-2014/ (access: 15.07.2015).
 22. [www 2] http://www.netia.pl/files/uc/ujednolicona-komunikacja-w-handlu-detalicznym.pdf (access: 7.07.2015).
 23. [www 3] http://www.sap.com,/industries/retail/index.epx (access: 20.06.2015).
Cited by
Show
ISSN
1732-1948
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu