BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Forjasz Sebastian (9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim)
Title
Autoprezentacja menedżera w procesie zarządzania wizerunkiem organizacji
Manager's Self-presentation in the Process of Corporation Image Management
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 425-437, rys., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Menedżer, Proces zarządzania, Badania ankietowe
Company image, Manager, Management process, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem badań było udowodnienie fundamentalnej roli autoprezentacji menedżera w procesie zarządzania wizerunkiem organizacji oraz przedstawienie opinii podwładnych o poziomie autoprezentacji. Porównanie opinii pracowników liniowych z perspektywicznymi klientami przedsiębiorstwa odnośnie komunikacji z menedżerami umożliwiło wskazanie miejsca autoprezentacji w procesie zarządzania wizerunkiem organizacji. Autorzy, dążąc do osiągnięcia zamierzonego celu, zastosowali sposób logicznego tłumaczenia [Kuśmierski 2006, s. 133] faktów, które odnosiły się do analizowania relacji między publikacjami naukowymi a rzeczywistością.(fragment tekstu)

The manuscript is an attempt to show auto self-presentation as a solid pillar of the image management in corporation at the instance of the pharmaceutical industry. Authors clarified purpose, objectives and role of public relations, its practical adhibition in the process of building company's image. They described image management tools essentially serviceable in creating positive look of manager. Research material was gathered with the use of particularly prepared questionnaire conducted on employees and clients of examined company. Authors used methods of analysis, induction, synthesis and Pearson's Correlation Coefficient in order to evaluate collected research material. The survey results consistently present the importance of self-presentations posture in the process of interpersonal communication in and outside the corporation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Argyle M. (2002), Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Baczko T. (2012), Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 4. Budzyński W. (2008), Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa.
 5. Gregory A. (2005), Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Kuśmierski S. (2006), Public relations w procesie opiniotwórczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 7. Michalik M. (2006), Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Nęcki Z. (2006), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 9. Ries A. (2004), Upadek reklamy i wzlot public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Stojanowska E. (1998), Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie. Style autoprezentacji, Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
 11. Witek-Hajduk M. (2011), Zarządzanie silną marką, Oficyna Wolters-Kluwer Business, Warszawa.
 12. Wójcik K. (2005), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu