BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jessop Bob, Sum Ngai-Ling
Title
Kulturowa ekonomia polityczna
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 14-38
Keyword
Kultura, Ekonomia polityczna
Culture, Political economy
Abstract
Kulturowa ekonomia polityczna (ang. cultural political economy, dalej CPE) to jedno z szeregu nowych podejść badających wzajemnie powiązane semiotyczne i strukturalne aspekty relacji ekonomicznych i politycznych. Różni się jednak od innych paradygmatów, współtworzących zwrot kulturowy w tym obszarze, ponieważ łączy krytyczną i wrażliwą historycznie analizę semiotyczną z ideami zaczerpniętymi z heterodoksyjnej ewolucyjnej i instytucjonalnej ekonomii politycznej. Perspektywa CPE podejmuje dwa kroki w celu przezwyciężenia tendencji do wyodrębniania analizy kultury z analiz instytucji i struktury. Z jednej strony, integruje semiozę (proces nadawania sensów i znaczeń) z analizą ekonomii politycznej. Z drugiej, poddaje semiozę analizie ewolucyjnej, żeby wyjaśnić proces selekcji i retencji konkretnych imaginariów ekonomicznych kosztem innych. Z tego powodu CPE ma poważne konsekwencje dla analiz rozwoju, wyjaśniania relacji między systemem politycznym, polityką i decyzjami politycznymi, a także badań konkretnych obszarów polityki publicznej. Nasz tekst do pierwszego wydania "Kultury i Rozwoju" nakreśla tło naszego teoretycznego zainteresowania CPE, przedstawia sześć podstawowych cech tego ujęcia, omawia jego podejście do semiozy i strukturacji, szczególnie w dziedzinie ekonomii politycznej, bada dynamikę interpretacji kryzysu i reakcji kryzysowych, a następnie obrazuje implikacje tego podejścia dla polityki i procesu kształtowania decyzji politycznych przy pomocy trzech studiów przypadku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Jessop, N.-L. Sum, Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in Their Place, Edward Elgar, Cheltenham 2006
 2. B. Jessop, N.-L. Sum, The Future of the Capitalist State, Polity, Cambridge 2002
 3. B. Jessop, N.-L. Sum, Towards Cultural Political Economy: Putting Culture in its Place in Political Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2013.
 4. A. Sayer, Realism and Social Science, Sage, London 2000, s. 90-93.
 5. J.W. Moore, Capitalism in the Web of Life, Verso, London 2015.
 6. B. Jessop, Repoliticising depoliticisation, "Policy & Politics", 2(42)/2014, s. 207-223
 7. B. Jessop, The symptomatology of crises: reading crises and learning from them. Some critical realist refl ections, "Journal of Critical Realism" 3(14)/2015, s. 238-271.
 8. N. Häring, N. Douglas: Economists and the Powerful, Routledge, London 2012.
 9. B. Jessop, Regulation theories in retrospect and prospect, "Economy and Society", 2(19)/1990, s. 153-216
 10. R. Debray Prison Writings, Allen Lane, London 1973.
 11. K. Marks, 18 brumaire'a Ludwika Bonaparte, przeł. Zygmunt Simbierowicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 12. M. Somers, The narrative constitution of identity: a relational and network approach, "Theory and Society" 5(23)/1994, s. 605-649.
 13. A. Gramsci, Listy z więzienia, przeł. Mieczysław Brahmer, Czytelnik, Warszawa 1950.
 14. B. Jessop, Critical semiotic analysis and cultural political economy, "Critical Discourse Studies" 2(1)/2004, s. 159-174
 15. M. Foucault, Narodziny biopolityki: wykłady w Collège de France 1978-1979, przeł. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 16. M. Heinrich, B. Jessop, The crisis in the EU from a cultural political economy perspective, [w:] Cultures of Finance and Crisis Dynamics, red. B. Jessop, B. Young, Ch. Scherrer, Routledge, London 2014, s. 278-293.
 17. A.J. Heidenheimer, Politics, policy and "policey" as concepts in English and Continental languages, "Review of Politics" 1(48)/1986, s. 1-26.
 18. J. Wallis, B.E. Dollery, Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna, "Zarządzanie Publiczne" 2/1999, s. 81-91.
 19. N.-L. Sum, The production of hegemonic policy discourses: "competitiveness" as a knowledge brand and its (re-) contextualization, "Critical Policy Studies" 2(3)/2009, s. 184-203
 20. N.-L. Sum, The cultural political economy of transnational knowledge brands: Porterian competitiveness discourse and its recontextualization to Hong Kong/Pearl River Delta, "Journal of Language and Politics" 4(9)/2010, s. 184-203.
 21. J.A. Peck, Constructions of Neoliberal Reason, Oxford University Press, New York 2010.
 22. J. Wilson, Jeff rey Sachs: the Strange Case of Dr Shock and Mr Aid, Verso, London 2014.
 23. B. Jessop, Economic and ecological crises: Green New Deals and no-growth economies, "Development" 1(55)/2012, s. 17-24.
 24. R. Wolff , Policies to 'avoid' economic crises, "MR Zine", 6 listopada 2008
 25. W.E. Scheuerman, Rethinking crisis governmen, "Constellations" 4(9)/2002, s. 492-505.
 26. B. Jessop, Variegated capitalism, Modell Deutschland, and the Eurozone crisis, "Journal of Contemporary European Studies" 3(22)/2014, s. 248-260
 27. B. Jessop, Economic imaginaries in crisis: crisis construal in the North Atlantic fi nancial crisis and Eurozone crisis, "Competition & Change" 2(19)/2015, s. 95-112.
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu