BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bendyk Edwin
Title
W stronę metakultury rozwoju
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 52-65
Keyword
Kultura, Rozwój kultury
Culture, Cultural development
Abstract
W tym artykule mniej interesuje mnie historia sukcesu; o wiele ciekawsza jest analiza tego przypadku jako przykładu procesu pojawienia się nowości będącej symptomem zmiany kulturowej i społecznej. Nowość ta stała się podstawą szeregu innowacji, które doprowadziły do instytucjonalizacji nowych praktyk kulturowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem przemysłu gier komputerowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Bendyk, W. Krusiński, Gra w Dwa Światy, "Polityka" 49/2002; http://archiwum.polityka.pl/art/gra-w-dwa-swiaty,376740.html (13 października 2015).
 2. J.Z. Szeja, Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej, Rabid, Kraków 2014.
 3. A. Torchała Redaktor, "Wiedźmin" Droższy Od JSW [Wykres Dnia], Bankier.pl; http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wiedzmin-drozszy-od-JSW-Wykres-dnia-7245908.html (17 października 2015).
 4. M. Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, 2014; I. Tuomi, Networks of Innovation: Change and Meaning in the Age of the Internet, Oxford University Press,Oxford-New York, 2002
 5. V.W Hwang, G. Horowitt, The Rainforest: The Secret to Building the next Silicon Valley, Regenwald, Los Altos Hills, 2012.
 6. M. Gladwell, Outliers: The Story of Success, Little, Brown and Company, New York, 2008; R. Hewison, Cultural Capital: The Rise and Fall of Creative Britain, Verso, New York 2014.
 7. "Na Bogato": Michał Kiciński I Marcin Iwiński - O Dwóch Takich, Co Stworzyli "Wiedźmina"; http://wideo.onet.pl/biznes-na-bogato-michal-kicinski-i-marcin-iwinski-o-dwoch,156032,w.html (17 października 2015).
 8. M. Castells, P. Himanen, Reconceptualizing Development in the Global Information Age, Oxford University Press, Oxford 2014.
 9. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011.
 10. A. Touraine, La fi n des sociétés, Éd. du Seuil, Paris 2013
 11. M. Marody, Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 12. U. Beck, Władza i Przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, przeł. J. Łoziński, Scholar, Warszawa 2005.
 13. Alain Touraine, Nous, sujets humains, Seuil, Paris 2015.
 14. N.-L. Sum, B. Jessop, Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place in Political Economy, 2013.
 15. G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego: przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
 16. G. Urban, Metaculture: How Culture Moves through the World, University of Minnesota Press, Minneapolis 2001.
 17. J. F. English, Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. Łukasz. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 18. E.J. Hobsbawm, T.O. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge University Press, New York 1983.
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu