BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Krzysztof
Title
Kultura w ćwierćwieczu transformacji
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 66-75
Keyword
Przemiany społeczne, Kultura, Przemiany polityczne, Rozwój kultury
Social change, Culture, Political changes, Cultural development
Abstract
Upadek komunizmu i narodziny III RP zostały przyjęte przez społeczeństwo z ogromną nadzieją. Podobne emocje towarzyszyły ludziom kultury, którzy mieli duży wkład w przemiany demokratyczne. Ćwierćwiecze transformacji okazało się trudną szkołą, w której często rządziły twarde prawa rynku, a rzadko wrażliwość na kulturę. Dziś potrzebujemy odejścia od myślenia o kulturze w kategoriach zysku finansowego. Musimy dostrzec tkwiący w niej prorozwojowy potencjał. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. V. Havel, Przedmowa, [w:] T. Sedláček, Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 2. R. Palmer, J. Purchla, Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie, Małopolskie Centrum Kultury, Kraków 2010, s. 53-55.
 3. A. Siciński, Problemy okresu przejściowego, [w:] Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992, s. 47-48.
 4. M. Golka, Rynek a komercjalizacja kultury, [w:] Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992, s. 49-53.
 5. W. J. Burszta i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 115.
 6. R. Drozdowski i in., Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 141-212.
 7. K. Krzysztofek, Ewolucja założeń programów polityki kulturalnej w Polsce, [w:] Kultura polska w dekadzie przemian, red. T. Kostyrko i M. Czerwiński, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 269-271.
 8. Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, IBnGR, Gdańsk 2002, s. 9.
 9. K. Krzysztofek, Przemysły kultury a globalizacja - wnioski dla Polski, [w:] Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
 10. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 11. J. Hausner i in., Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2009; http://www.kongreskultury.pl/library/File/Hausner/Kultura%20w%20kryzysie%20czy%20kryzys%20w%20kulturze_wpelna.pdf (14 października 2015).
 12. Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013; http://www.nck.pl/serie-wydawnicze/275352-kultura-a-rozwoj/ (15 października 2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu