BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hausner Jerzy, Zmyślony Mateusz
Title
Firma-idea - nowe podejście do wartości w biznesie
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 76-107, tab.
Keyword
Wartości w biznesie, Zarządzanie wartością
Values ​​in business, Value management
Abstract
Konieczność wypracowania nowego podejścia do wartości w biznesie ma swoje istotne mikroprzesłanki, ale waży też generalna zmiana, która zarysowuje się na poziomie makrogospodarczym. Model funkcjonowania gospodarki rynkowej, w którym modelem napędowym jest powszechna konsumpcja na kredyt i spekulacja finansowa, doprowadził do globalnego kryzysu. Coraz bardziej oczywisty staje się zwrot w kierunku wytwórczości, bazującej na wiedzy i kreatywności. A ten nie jest możliwy bez zanegowania formuły "biznesem biznesu jest biznes". Dla firm oznacza to między innymi, że dużo trudniej będzie im teraz znaleźć takie środowisko, w którym ekspansywny wzrost będzie możliwy i stosunkowo łatwy. To także wymusi refleksję na temat źródeł wartości firmy i koncepcji jej rozwoju. W nowej - zmiennej i niepewnej - rzeczywistości dla zapewnienia firmie równowagi i rozwoju o wiele ważniejsze niż korzystanie z wszelkich okazji i przechwytywanie korzyści stanie się wytrwałe doskonalenie swego specyficznego procesu wytwarzania wartości. Tak jak kilkadziesiąt lat temu firmy przeszły od formuły "gospodarki skali" (economies of size) do formuły "gospodarki zakresu" (economies of scope), tak teraz czeka je przejście od "gospodarki korzystania z okazji" (economies of opportunities) do "gospodarki doskonalenia się" (economies of excellence). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014, s. 10.
 2. L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 358.
 3. M.J Sandel, Tego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2012.
 4. N. Bourriauda, Estetyka relacyjna, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2012, s. 133.
 5. F. Guattari, Pour une refondation des pratiques sociales, "Le Monde diplomatique" Octobre 1992.
 6. D. Barton, M. Wiesman, Perspectives on the long term, "McKinsey Quaterly" 1/2015, s. 99-100.
 7. Y. Varoufakis, How I became an erratic Marxist, "The Guardian" 15.01.2015; http://www.theguardian.com/news/2015/feb/18/yanis-varoufakis-how-i-became-an-erratic-marxist (9 września 2015).
 8. A. Touraine, Po kryzysie, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 10-11.
 9. P. Mason, The end of capitalism has begun, "The Guardian" 17.07.2015; http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun (9 września 2015).
 10. M. Giesselmann, R. Hilmer, N.S. Siegel, G.G. Wagner, Measuring Well-Being: W3 Indicators to Complement GDP, "DIW Economic Bullettin" 5/2013, s. 10.
 11. M.R. Kramer, M.E. Porter, Creating Shared Value, "Harvard Business Review" Jan-Feb 2011, s. 38.
 12. B. Rok, Kręgosłup moralny fi rmy, "Think Tank" 3(18)/2013.
 13. A. Herman, D. Konopka, Zarządzanie przez wartości drogą zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1, 2013.
 14. D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 15. Ch. Arup, Globalny kryzys fi nansowy: wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia, "Zarządzanie Publiczne" 4(22)/2012.
 16. J. Gordon, J. Perrey, The Dawn of the Marketing's New Golden Age, "McKinsey Quarterly" 1/2015, http://www.superdrive.io/2015/04/the-dawn-of-marketings-new-golden-age/ (14 września 2015).
 17. B. Frątczak-Rucnicka, A. Grabowska, Wartości marki komunikują jej działanie, "Think Tank" nr 3(18)/2013, s. 94.
 18. R. Paszkier, J. Santorski, Tańcząc ze zmianą, "Think Tank" 1(24)/2015, s. 43.
 19. B. Jung, Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011, s. 12.
 20. E. Bendyk, Kultura w świecie metakultury, [w:] M. Filiciak, M. Danielewicz, A. Buchner, K. Zaniewska, Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu