BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowski Jarosław
Title
Początek świata, jakiego nie znamy
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 120-132
Keyword
Encykliki papieskie, Ekologia
Papal encyclicals, Ecology
Abstract
Istnieją dwa sprawdzone sposoby na to, by odrzucić rewolucyjne zmiany, które nam się proponuje. Pierwszy polega na ignorowaniu wezwania, jak i tego, kto taki apel do nas kieruje. Udajemy więc, że apelu - by swoje życie odmienić - nie słyszymy. Licząc na inercję oraz upływający czas, żyjemy dalej tak, jakby się nic nie działo. Drugi sposób polega na jawnym odrzuceniu zarówno wezwania do przemiany, jak i autora wezwania - najczęściej dzieje się to poprzez dyskredytację. Wtedy mówimy, że ktoś nie jest dla nas wystarczającym autorytetem albo zarzucamy mu, że nie jest wystarczająco kompetentny (najlepiej, jeśli nie jest ekspertem), byśmy owo wezwanie wzięli za dobrą monetę. Taki los spotyka papieża Franciszka i jego przełomową "zieloną encyklikę" - Laudato si'. Tekst jest pełen zapału, gdyż papież z całą swą siłą i autorytetem włącza się w dyskusję dotyczącą kryzysu klimatycznego. Zarazem jest to encyklika będąca owocem metodologii, jaką Kościołowi zaproponował II Sobór Watykański, gdy mówił o "znakach czasu". Franciszek, pisząc swój tekst, przyznaje, że owym "znakiem czasu", z którym Kościół musi się dziś zmierzyć, są zmiany środowiska naturalnego, nad którymi człowiek stracił kontrolę, i które - paradoksalnie - stały się dla niego największym zagrożeniem. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Franciszek, Laudato si', Roma 2015 (pol. Pochwalony bądź); wersja polska: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (12 października 2015).
 2. Franciszek, Lumen fidei, Roma 2013 (pol. Światło wiary); http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (12 października 2015).
 3. G. Lakoff , Klimat i metafory. O języku Franciszka; http://zielonewiadomosci.pl/tematy/kultura/klimat-i-metafory-o-jezyku-papieza-franciszka/ (27 października 2015).
 4. J. Pelikan, The Vindication of Tradition. The 1983 Jefferson Lecture in the Humanities, Yale University Press, New Haven 1984, s. 65.
 5. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, przeł. Z. Danielewicz, Kraków 1995, s. 78.
 6. A. Linzey, Teologia zwierząt, przeł. W. Kostrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
 7. J. Serpell, W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzkie-zwierzęta, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 170-171
 8. Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 13.
 9. Z. Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, przeł. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011, s. 13.
 10. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 165.
 11. W. Orliński, Elizabeth Warren - bezkompromisowa prawniczka kontra amerykański sektor finansowy; http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,13112894,Elizabeth_Warren_bezkompromisowa_prawniczka_kontra.html?disableRedirects=true (27 października 2015).
 12. G. Vattimo, P. Paterlini, Nie być Bogiem, przeł. K. Kasia, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2011, s. 142.
 13. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buras, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2012.
 14. J. McGuirk, Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, przeł. M. Wawrzyńczak, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.
 15. Papież Franciszek, Przemówienie do członków Ruchów Ludowych w Boliwii; http://papiez.wiara.pl/doc/2583915.Globalizacja-nadziei-zamiast-globalizacji-wykluczenia (27 października 2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu