BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jażdżewski Leszek
Title
Polskość : do it yourself : na marginesie Reformy kulturowej 2020, 2030, 2040
Source
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 134-141
Keyword
Kultura, Rozwój kultury
Culture, Cultural development
Abstract
Raport Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040 jest w intencji autorów zbiorem założeń do wielkiej nawet nie tyle reformy, co mentalnej i społecznej przemiany Polski na wzór tej, jaką przeszły społeczeństwa europejskie u progu nowoczesności - Wielka Brytania z czasów wiktoriańskich, Prusy z czasów Bismarcka, Turcja Atatürka. Wśród autorów nie ma wprawdzie Jana Sowy i Andrzeja Ledera, ale duch ich prac, Fantomowego ciała króla i Prześnionej rewolucji, unosi się nad Reformą. Wygląda ona wręcz jak próba znalezienia wyjścia ewakuacyjnego z kultury folwarcznej do kultury współpracy, niezbędnej zdaniem Konsylium, które przygotowało raport, do tego, żeby Polska, a raczej Polacy odnieśli sukces w XXI wieku. Miałem okazję omawiać w dyskusji panelowej raport na Kongresie Innowacyjnej Gospodarki. Niniejszy tekst będzie w pewnej mierze rozwinięciem tez, które postawiłem w tym wystąpieniu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu