BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stefańczyk Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany cen gruntów rolnych w Polsce po wejściu w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Changes in the Prices of Arable Land in Poland after the Entry Into Force of the Act on Formation of the Agricultural System
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 29-34, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Użytki rolne
Agriculture, Arable land, Agricultural land
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zainteresowanie nabywaniem ziemi rolniczej w Polsce przed i po rozpoczęciu obowiązywania nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 14 kwietnia 2016 roku. Analiza dotyczyła także średnich cen gruntów rolnych w Polsce w latach 2011-2016 oraz zmian w ostatnich kwartałach w poszczególnych województwach. Dane o średnich cenach ziemi uzyskano z ARiMR. Stwierdzono, że w badanym okresie ceny gruntów rolnych systematycznie wzrastały, a informacje o nadchodzących zmianach w przepisach o zakupie ziemi rolnej spowodowały niewielki spadek cen na okres jednego kwartału.(abstrakt oryginalny)

The new Act on Formation of the Agricultural System, which entered into force on 1 May 2016, has sparked some interest. Therefore, those who heard about major incoming changes in land trade may have acted quickly and unreasonably. Granted, according to the data on the prices of arable land immediately before and after the entry into force of the said act, there may had been some price decrease prior to May 2016, but it was not a considerable one and prices soon went up to the previous level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARiMR. 2016. Średnie ceny gruntów wg GUS. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednie-ceny-gruntow- wg-gus.html, dostęp 21.11.2016.
 2. Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2010. "Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce; propozycje zmian". Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 11-27.
 3. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984. Warszawa: PWRiL.
 4. GUS. 2005. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa: GUS.
 5. GUS. 1996, 2000, 2010. Roczniki statystyczne. Warszawa: GUS.
 6. Krzyżanowska Anna. 2015. Grunty last minute: Od 2016 r. zakup ziemi nie przez rolników będzie niemożliwy? http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/904091,nieruchomosci-rolnicy-sprzedaz-i-zakupgruntow. html, dostęp 21.11.2016.
 7. Master Beata. 2014. Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach programowych oraz w praktyce polskiej polityki integracyjnej. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 8. Marks-Bielska Renata, Wiesława Lizińska. 2015. "Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (3): 42-55.
 9. Maśniak Jacek. 2009. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce. [W] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, red. A. Borowska, A. Daniłowska, 66-76. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 10. Rada Ministrów. 2003. Polska w Unii Europejskiej, Nasze warunki członkostwa. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ X/XU/polska_w_unii.pdf [dostęp: 21.11.2016].
 11. Przychodzeń Mirosław. 2015. Rynek ziemi rolnej przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Praca dyplomowa na Uniwersytecie Warszawskim.
 12. Raport z działalności ANR na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2014 i 2015 roku, http://orka. sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf, dostęp 26.11.2016.
 13. Sikorska Alina (red.). 2015: "Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy". Analizy Rynkowe 18: 1-64.
 14. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592.
 15. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 585.
 16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2015. poz. 1433.
 17. Ziętara Wojciech. 1998. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Warszawa: FAPA.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu