BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Frania Milena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bagieński Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena realizacji działania "ułatwianie startu młodym rolnikom" programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 według województw
Assessment of the Implementation of the Measure "Setting up of Young Farmers" under RDP 2007-2013 by Provinces
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 50-55, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój obszarów wiejskich, Pomoc dla rolnictwa, Wyniki badań
Agriculture, Rural development, Aid to agriculture, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono poziom wykorzystania środków i przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu wsparcia w działaniu PROW "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w latach 2007-2013 na podstawie danych ARiMR. Porównania w układzie wojewódzkim dokonano według stanu na 31.12.2015 roku. Rolnicy z województw środkowej części Polski (mazowieckie, wielkopolskie i lubelskie) złożyli największą liczbę wniosków i uzyskali największą łączną kwotę wsparcia w analizowanym działaniu. Najaktywniej korzystali ze wsparcia w ramach analizowanego działania uprawnieni rolnicy z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także opolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents spatial differentiation of the level and use by farmers the support under the RDP 2007- 2013 measure 1.2. "Setting up of young farmers". Comparisons were made in a province as of 31.12.2015. Farmers from the provinces of the central part of Poland (Mazowieckie, Wielkopolskie and Lubelskie provinces) made the largest number of applications and received the largest total amount of support. Accordingly the smallest interest was shown by young farmers from the East provinces (Podlaskie and Lubuskie).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ARiMR. 2016. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2015 rok. Warszawa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Analiz i Sprawozdawczości.
  2. Podlińska Olga, Adam Zajac. 2015. Ocena wykorzystania środków PROW 2007-2013 wspierających start młodych rolników. [W] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. Aleksandra Chlebicka, 183-191. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2007, nr 200, poz. 1443. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2008, nr 24, poz. 147.
  4. Wicki Ludwik. 2014. "Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych". Przegląd Zachodniopomorski 3 (2): 93-103.
  5. Wicki Ludwik. 2015. "Regionalne zróżnicowanie realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013". Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing 14 (63): 147-160.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu