BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horbowiec Beata, Franciszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przesłanki stosowania barier pozataryfowych w handlu artykułami rolnymi
Conditions for Application of Non-Tariff Barriers to Trade in Agricultural Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 56-60, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Produkty rolne, Polityka handlowa, Protekcjonizm, Pozataryfowe bariery handlowe, Techniczne bariery wobec handlu
Foreign trade, Agricultural products, Trade policy, Protectionism, Non-tariff trade barriers, Technical barriers to trade (TBT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie głównych przesłanek wykorzystania narzędzi pozataryfowych w polityce handlowej oraz skali stosowania barier administracyjnych w sektorze rolnym. Przesłanki te mają podłoże zarówno ekonomiczne, polityczne, jak i społeczne. Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu zauważa się, że w dużej mierze wskazane przesłanki mają podstawy dochodowo-cenowe w rolnictwie i są ukierunkowane na ochronę sektora rolnego, jak również wzmocnienie wewnętrznego rynku. Na podstawie danych z WTO ukazujących zakres i skalę stosowanych instrumentów ochrony handlu wynika, że najpowszechniejsze są środki sanitarne i fitosanitarne, a także bariery techniczne, natomiast kontynentem, który najwięcej korzysta z pozacelnych instrumentów polityki handlowej jest Azja.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present main premises of using non-tariff instruments of trade policy and prevalence of administrative barriers in agriculture sector. Those premises are due to economic, political and social influences. The literature review notes that prices and income in agriculture are the basis of those premises and are aimed at both protecting the agriculture sector and strengthening the internal market. The data by the WTO on scale and scope of the trade defense instruments shows that the most common instruments are sanitary and phytosanitary standards (SPS) as well as technical barriers to trade (TBT). It also shows that the continent with the greatest use of the non-tariff instruments of trade policy is Asia.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk Paweł, Józef Misala, Mieczysław Puławski. 2002. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 2. Bożyk Paweł. 2008. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka. Warszawa: PWE.
 3. Bussiere Matthieu, Emila Perez-Barreiro, Ronald Straub, Daria Taglioni. 2011. "Protectionist Responses to the Crisis: Global Trends and Implications". The World Economy 34 (5): 10-20.
 4. Krugman Paul, Maurice Obstfeld. 2001. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 5. Krugman Paul, Maurice Obstfeld. 2007. Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWE.
 6. Misala Józef. 2005. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 7. Pawlak Karolina, Walenty Poczta. 2011. Międzynarodowy handel rolny (teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju). Warszawa: PWE.
 8. Peters May, Mathew Shane, David Torgerson. 2009. What the 2008/2009 World Economic Crisis Means for Global Agricultural Trade. USDA: Economic Research Service (WRS-09-05). http://www.ers.usda.gov/ publications/wrs0905, dostęp luty 2012.
 9. Rembisz Włodzimierz. 2010. "Perspektywy interwencji w rynek rolny". Biuletyn Informacyjny ARR 9-10 (231-232): 85-99.
 10. Rosati Dariusz. 1990. Polityka proeksportowa. Warszawa: PWE.
 11. Rymarczyk Jan (red.). 2010. "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze". Warszawa: PWE.
 12. Świerkocki Janusz. 2011. Zarys Ekonomii Międzynarodowej. Warszawa: PWE.
 13. Wojtas Monika. 2015. "Wzrost znaczenia barier pozataryfowych w polityce handlowej". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia XLIX (2): 259-267.
 14. Wróbel Anna. 2009. Międzynarodowa wymiana usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. WTO. 2016. TIP Goods: Integrated analysis and retrieval of notified non-tariff measures. Geneva: World Trade Organization.
 16. Zahariadis Nikolaos. 2010. "State Aid and Partisan Government in the European Union". Social Science Quarterly 91 (2): 436-454.
 17. Zawojska Aldona. 2006. "Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa- protekcjonizm kontra liberalizm". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 92 (2): 62-72.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu