BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacperska Elżbieta M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce w aspekcie globalizacji
Food Development Industry in Poland in the Context of Globalisation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 67-72, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Globalizacja, Rozwój, Przemysł spożywczy, Inwestycje bezpośrednie, Sektor rolno-spożywczy
Globalization, Development, Food industry, Direct investments, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie zmian, które nastąpiły w polskim przemyśle spożywczym w aspekcie procesów globalizacji gospodarki światowej. Analiza dotyczyła wielkości i struktury napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-spożywczego. Na tle światowych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w przemyśle spożywczym przedstawiono inwestycje w Polsce. Badania obejmowały lata 2004-2014. Na podstawie badań stwierdzono, że zwiększa się wartość światowych inwestycji w sektorze spożywczym. W polskim sektorze spożywczym zainwestowały największe światowe korporacje. Polski przemysł spożywczy dzięki BIZ dynamicznie rozwija się.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the changes that occurred in the food industry in the context of globalization of the world economy. Analysis concerned the size and structure of foreign direct investment to the agri-food sector. Against the background of global trends in the inflow of direct foreign investments, the food industry shows investments in Poland. The study covered the period 2004-2014. The studies found the increasement of the value of global investment in the food sector. The world's largest corporations invested in the Polish food sector. Thanks to FDI, Polish food industry is dynamically developing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. fdiMarkets.com Crossborder Investment Monitor. Service from the Financial Times Ltd. https://www.fdimarkets. com/about, dostęp grudzień 2016.
 2. GUS. 2002-2015. Rocznik statystyczny przemysłu w 2001, ..., w 2014 r. Warszawa: GUS.
 3. GUS. 2016. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r. Warszawa: GUS.
 4. Kacperska Elżbieta. 2000. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Warszawa: SGGW.
 5. Kacperska Elżbieta. 2015. "Are Polish Agri-food Products Competitive on the EU Market?" Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (30): 89-100.
 6. Koleśnikow Michał. 2015. Polski przemysł spożywczy - krótka analiza. Inwestycje w branży spożywczej. Bank BGŻ, dostęp wrzesień 2016 http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24054.
 7. PAIiIZ. 2014. Food processing sector in Poland. Warszawa: http://www.paiz.gov.pl , dostęp wrzesień 2016.
 8. Ranking 2012. "Ranking największych 500 polskich firm. Branża przemysł spożywczy". Polityka. http:// www.lista500.polityka.pl/rankings/show/industry, dostęp wrzesień 2016.
 9. Rymarczyk Jan. 2010. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. UNCTAD. 1998. Tendents and Determinands. World Investment Report. New York, Geneva: http://unctad. org./en/docs/wir98_en.pdf, dostęp grudzień 2016.
 11. Zorska Anna. 2001. Ku Globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu