BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Miejsce logistyki w produkcji trzody chlewnej
Logistics Activities in the Pig Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 73-80, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja zwierzęca, Logistyka
Agriculture, Animal production, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podobnie jak w całej gospodarce modernizacja sektora rolnictwa wiąże się ze wzrostem znaczenia logistyki. Nowoczesne przedsiębiorstwo rolnicze musi transportować i magazynować nie tylko wielkie ilości surowców do produkcji (np. pasze, nawozy, pestycydy, nośniki energii, nasiona), ale także finalne produkty roślinne i zwierzęce (ziarno, żywe zwierzęta, mięso itd.). Przedstawiono skalę produkcji i transportu produktów trzody chlewnej w Polsce na tle ważniejszych produktów nierolniczych (np. węgiel, paliwa płynne). Ponadto zaprezentowano klasyfikację produktów przywożonych i wywożonych w gospodarstwie rolniczym, w tym trzodowym.(abstrakt oryginalny)

Similarly as in the whole economy, the modernization of agrarian sector influences on growing importance of logistics. Modern agricultural enterprises must transport and store not only huge amounts of inputs (e.g. feed, fertilizers, pesticides, energy, seeds, etc.) but also the final animal products (forage, live animals, meat etc.). This paper presents the scale of the production and transport of pig production in Poland against the background of non-agrarian products (coal, liquid fuels). Moreover, author presents the classification of the products that are part of internal and external trade and storage process in a classic pig farm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
  2. GUS. 2016a. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej 2015. Warszawa: GUS.
  3. GUS. 2016b. Rolnictwo w 2015 roku. Warszawa: GUS.
  4. GUS. 2016c. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015 r. Warszawa: GUS.
  5. Klepacki Bogdan. 2013. Logistyka jako nowy kierunek w naukach ekonomiczno-rolniczych oraz w kreowaniu rozwiązań służących rozwojowi i konkurencyjności polskiej gospodarki. [W] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki, 36-49. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  6. Klepacki Bogdan. 2016. "Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1): 7-18.
  7. Klepacki Bogdan, Marcin Wysokiński, Sebastian Jarzębowski. 2013. "Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych". Logistyka 2: 25-27.
  8. Makowski Jan, Danuta Zawadzka, Dorota Pasińska. 2016. "Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny". Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy 49: 8-26.
  9. Szymańska Elżbieta. 2011: Efektywność gospodarstw trzodowych wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Warszawa:Wydawnictwo SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu