BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
Resistance to Restructuring Changes in Organizations Wholly Owned by the State Treasury
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 69-84, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Spółki Skarbu Państwa, Zmiany restrukturyzacyjne, Odporność na zmiany
State Treasury company, Restructuring changes, Resistance to changes
Note
summ.
Abstract
This paper shows the crucial problem of the resistance to restructuring changes in companies wholly owned by the State Treasure. The primary goal of the author was to identify the causes and consequences of resistance to change in these companies wholly owned by the State Treasure. The following paper presents results of the research conducted by the author in a large corporation wholly owned by the State Treasury. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki, R., & Nalepka, A. (2003). Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. In: R. Borowiecki (Ed.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 2. Borowiecki, R., & Kwieciński, M. (2001). Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 3. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Spółka.
 4. Choroszczak, J. (2015). Symptoms of Organizational Pathology in Companies wholly owned by the State Treasure. In: A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Costumer's Demand, Volume 15th (pp. 23-38). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 5. Czerwińska, Ewa. (2002). Jednosobowe spółki skarbu państwa. Warszawa: Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz.
 6. Czerwiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., & Apanowicz, J. (2002). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora.
 7. Grudzewski, W., & Hejduk, I. (2000). Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości. Lublin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 8. Kaczmarska-Krawczak, J. (2007). Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. In: S. Lachiewicz, M. Matejun (Eds.). Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 9. Kupczyk, A. (1998). Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor.
 10. Lis, R. (2003). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9.
 11. Suszyński, C. (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Sapijaszka, Z. (1997). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 13. Porada-Rochoń, M. (2009). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 14. Singh, H. (1993). Challenges in researching corporate restructuring. Journal of Management Studies, 30(1), 147-172.
 15. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art. And Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu