BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kovács Éva Katalin (University of Debrecen, Hungary)
Title
Assessment of Family Farms in Karcag with Prime Attention to Their Current Situation and Their Prospects
Ocena gospodarstw rodzinnych w Karcag z uzwzględnieniem aktualnej sytuacji i ich perspektyw
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 105-109, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rodzinne gospodarstwo rolne, Rolnictwo, Obszary wiejskie
Family farm, Agriculture, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rodzinne rolnictwo to nie tylko biznes, ale także styl życia, w którym kładzie się nacisk na niezależność podejmowania decyzji i powiązanie z obszarami wiejskimi. Dlatego kwestia ta jest tak ważna z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. Przedmiotem badań było zaprezentowanie, jak rolnicy ze wsi Karcag na Węgrzech postrzegają sytuację rolnictwa rodzinnego. W szczególności zbadano wady i zalety rodzinnego gospodarstwa rolnego, jego skuteczność, wartość pracy oraz na ile ta forma jest atrakcyjna dla młodych rolników. Stwierdzono, że obecne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne mogą być niewystarczające do stabilizacji i rozwoju gospodarstw rodzinnych. Stąd ważne są zmiany w zakresie polityki rolnej w zakresie zachęcania ludzi młodych do prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych.(abstrakt oryginalny)

Family farming is not only a business, but also a lifestyle where insistence on independency, decision-making and rural area is strong. Therefore, focusing on this issue has prior importance in context of rural development and agriculture. During the research the main question was how farmers from Karcag considered family farming situation. What do they think the greatest advantages and disadvantages of a family farm are? What does their effectiveness depend on? How much is it worth working in family farming? How attractive is this form of business to the young? Under what conditions may family farming provide secure future prospects? On this basis family farming had become an approved form of business. Type of activity and scale of production have significant impacts on the efficiency in farming. The current grant system may not be sufficient to the stabilization and development of family farms; therefore, family farming under the current agricultural policy is not too enticing to the young.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fehér Alajos. 2005: A vidékgazdaság és a mezőgazdaság. Budapest: Agroinform Kiadó.
  2. Fehér Alajos, Róbert Czimbalmos, Györgyi Kovács, Edit Szepesy. 2010: "Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás". Gazdálkodás 54 (3): 286-296.
  3. Fidy Judit, Gábor Makara. 2005: Biostatisztika. Informed 2002 Kft.
  4. Korm. Rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról. 326/2001. (XII. 30). http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100326. KOR, accessed 2016. 03. 10.
  5. Leard statistics. 2016: Kruskal-Wallis H Test using SPSS Statistics. https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/ kruskal- wallis-h- test-using- spss-statistics.php, accessed 2016.03.24.
  6. Malhotra Naresh K. 2008: Marketing Research: An Applied Orientation. New York: Pearson Custom Publishing.
  7. Sajtos László, Ariel Mitev. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó, 13-327.
  8. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch08s03.html, accsessed 2016.03.24.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu