BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łopatka Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Finansowe instrumenty zwrotne na przykładzie inicjatywy JEREMIE - wykorzystanie i wnioski dla polityki regionalnej w Polsce
Repayable Financial Instruments for Example JEREMIE Initiative - Use And Applications for Regional Policy in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 69-81, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inicjatywa JEREMIE, Fundusze unijne, Polityka regionalna, Instrumenty finansowe
Small business, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE), EU funds, Regional policy, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule podjęto tematykę związaną z finansowymi instrumentami zwrotnymi, stanowiącymi relatywnie nowe narzędzie, za pomocą którego dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej. Specyfikę tych instrumentów przedstawiono na przykładzie inicjatywy JEREMIE skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obecnej w Polsce dopiero od 2009 roku.(abstrakt oryginalny)

The article discusses issues related to financial instruments feedback, which are a relatively new tool by means of which are distributed funds from the European Union. The specificity of these instruments are shown on the example of the initiative JERMIE, which is addressed to the sector of small and medium-sized enterprises in Poland and is present only until 2009.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ćwikła, A. (2012). Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie inicjatywy JERMIE, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1, 83-92.
  2. Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
  3. Instytut Badań Strukturalnych (2012). Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Warszawa: Wyd. IBS.
  4. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2010). Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku. Gdańsk: Wyd. IBnGR.
  5. Lepczyński, B., Penczar, M. (2013). Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MŚP, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 4, 83-99.
  6. Pełka, W. (2012). Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej. Studia BAS, 3 (31), 223-240.
  7. Policy & Action Group Uniconsult. (2010). Ekspertyza dotycząca uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz system prawno-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej. Warszawa: PAG Uniconsult.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu