BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rabe Marcin (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)
Title
Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
Green Economy as a Tool for Sustainable Development
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 117-124, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rozwój zrównoważony, Energia odnawialna, Zielona gospodarka, Podatek węglowy
Sustainable development, Renewable energy, Green economy, Carbon tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem opracowania jest przedstawienie narzędzi zielonej gospodarki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Autor skupia się na odpowiedzi na pytanie, czy współczesne systemy gospodarcze stoją przed dylematem, czy kontynuować wzrost gospodarczy w obecnej postaci, czy nie. W tym przypadku rosnące zużycie zasobów i koszty środowiskowe będą się nakładać na drastyczne nierówności społeczne. Dlatego niezbędne staje się, aby zieloną gospodarkę traktować jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Implikacjami praktycznymi przeprowadzonej analizy teoretycznej jest wskazanie sposobów zmiany systemu przez skierowanie, w ramach zielonej gospodarki, środków stymulujących na nowe technologie energetyczne i ochronę środowiska oraz wprowadzenie ekologicznej reformy podatkowej.(abstrakt oryginalny)

Development is devoted to the presentation of the issue of the green economy as a tool for sustainable development. The main objective of this paper is to present tools in the pursuit of a green economy for sustainable development. The author focuses on the question of whether modern economic systems face thus faced with a dilemma, whether to continue growth in its current form or not. In this case, the growing consumption of resources and environmental costs will be applied to the drastic social inequality. Therefore, it becomes necessary to treat the green economy as a tool for sustainable development. Practical implications of the theoretical analysis is to identify ways to change the system by diverting a part of the green economy, the stimulus measures for new energy technologies and environmental protection and the introduction of environmental tax reform.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bujak-Szwaczka, B., Kolas, P. (2010). Rozwój zrównoważony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 2. Dziawgo, L. (1998). Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 3. Graczyk, A.M. (2012). Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminie Prusice. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 4. Keane, J., Potts, G. (2008). Achieving 'Green Growth' in a Carbon Constrained World, "Background Note", October, Overseas Development Institute.
 5. Kościk, B. (2007). Bioenergetyka Podkarpacka. Jarosławiec: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 6. Kryk, B. (1992). Efektywność ekonomiczno-ekologiczna a cele gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. OECD (2009). OECD and Green Growth. Pobrane z: http://www.oecd.org/greengrowth/ 44273385.pdf (11.01.2015).
 8. OECD (2010). Interim Report of the Green Growth Strategy: Implementing our Commitment for a Sustainable Future, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level 27-28 May 2010, C/MIN(2010)5.
 9. OECD (2011). Towards Green Growth. Paris: OECD.
 10. OECD (2012). OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction. Paris: OECD.
 11. OECD (2015). A Toolkit of Policy Options to Support Inclusive Green Growth, Submission to the G20 Development Working Group by the AfDB, the OECD, the UN and the World Bank. Pobrane z: http://www.oecd.org/ greengrowth/toolkit.pdf (11.01.2015).
 12. Voβ, A. (1983). Porównanie różnych opcji energetycznych z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Institutfür Energiewirtschaftund Rationelle Energieanwendung University of Stuttgart.
 13. Wiktorowski, K. (2011). Energetyka odnawialna a rozwój zrównoważony regionu zachodniopomorskiego - szanse i zagrożenia, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu