BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wykorzystanie usług ekosystemów w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie
Applying Ecosystem Services in Natural Resource Management in Agricultur
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 135-144, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie zasobami środowiska, Ekosystem
Agriculture, Environmental resources management, Ecosystem
Note
streszcz., summ.
Abstract
Usługi ekosystemów generowane przez rolnictwo mają fundamentalne znaczenie dla życia człowieka, jednak tylko niektóre z nich są wyceniane przez rynek i wypływają na sposób gospodarowania zasobami naturalnymi. Pozostałe usługi próbuje się obecnie wyceniać i wynagradzać w ramach polityki rolnej, uznając je za instrument zarządzania zasobami naturalnymi w rolnictwie. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usług ekosystemów i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu zasobami przyrody w rolnictwie. Wyniki badań wskazują, iż wycena oraz wynagradzanie usług ekosystemów są trudnym zadaniem, gdyż wymagają uwzględnienia wielu czynników.(abstrakt oryginalny)

Ecosystem services generated by agriculture have are fundamental to human existence. However, only some of them are priced by the market and directly influence management of natural resources. Currently attempts are made to assess the value of other services and reward them within agricultural policy as they are considered to be a tool for managing natural resources in agriculture. The paper is aimed at presenting the concept of ecosystem services (ES) and the possibility of its application in the management of natural resources in agriculture. The results show that the assessment and compensated for ESs are a difficult task given the need of taking into account numerous factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braat, L.C., de Groot, R. (2012). The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. Ecosystem Services, 1, 4-15.
 2. Bull, J.W., Jobstvogt, N., Böhnke-Henrichs, A., Mascarenhas, A., Sitas, N., Baulcomb, C., Lambini, C.K., Rawlins, M., Baral, H., Zähringer, J., Carter-Silk, E., Balzan M.V., Kenterm, J.O., Häyhä, T., Petz, K., Koss, R. (2016). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats: A SWOT analysis of the ecosystem services framework. Ecosystem Services, 17, 99-111.
 3. Derissen, S., Latacz-Lohmann, U. (2013). What are PES? A review of definitions and an extension. Ecosystem Services, 6, 12-15.
 4. Ervin, D., Vickerman, S., Ngawhika, S., Beaudoin, F., Hamlin, S., Dietrich, E., Manson, P., Schoenen, J. (2014). Principles to Guide Assessments of Ecosystem Service Values, first revised edition. Portland, Oregon.
 5. Cascadia Ecosystem Services Partnership, Institute for Sustainable Solutions, Portland State University.
 6. FAO (2016). Baza danych statystycznych. Pobrane z: http://faostat3.fao.org/home/E.
 7. Mackelworth, C., Carić, H. (2010). Gatekeepers of island communities: exploring the pillars of sustainable Development. Environment, Development and Sustainability, 12, 463-480.
 8. Martín-López, B., Gómez-Baggethunb, E., García-Llorentea, M., Montesa, C. (2014). Tradeoffs across value- domains in ecosystem services assessment. Ecological Indicators, 37, 220-228.
 9. Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.
 10. Plieninger, T., Schleyer, Ch., Schaich, H., Ohnesorge, B., Gerdes, H., Hernández-Morcillo, M., Bieling, C. (2012). Mainstreaming ecosystem services through reformed European agricultural policies. Conservation Letters, 5, 281-288.
 11. Power, A.G. (2010). Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of Royal Society B, 365, 2959-2971.
 12. Primmer, E., Jokinen, P., Blicharska, M., Barton, D.N., Bugter, R., Potschin M. (2015). Governance of Ecosystem Services: A framework for empirical analysis. Ecosystem Services, 16, 158-166.
 13. Schleyer, Ch., Görg, Ch., Hauck, J., Winkler, K.J. (2015). Opportunities and challenges for mainstreaming the ecosystem services concept in the multi-level policy-making within the EU. Ecosystem Services, 16, 174-181.
 14. Schomers, S., Matzdorf, B. (2013). Payments for ecosystem services: A review and comparison of developing and industrialized countries. Ecosystem Services, 6, 16-30.
 15. Sutherland, L.-A., Gabriel, D., Hathaway-Jenkins, L., Pascual, U., Schmutz, U., Rigby, D., Godwin, R., Sait, S.M., Sakrabani, R., Kunin, W.E., Benton, T.G., Stagl, S. (2012). The 'neighbourhood effect': a multidisciplinary assessment of the case for farmer coordination in agri-environmental programmes. Land Use Policy, 29, 502-512.
 16. Uthes, S., Matzdorf, B. (2016). Budgeting for government-financed PES: Does ecosystem service demand equal ecosystem service supply? Ecosystem Services, 17, 255-264.
 17. Wezel, A., Casagrande, M., Celette, F., Vian, J-F., Ferrer, A., Peigné, J. (2014). Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development, 34,1-20.
 18. Wieland, R., Ravensbergen, S., Gregr, E.J., Satterfield, T., Chan K. (2016). Debunking trickle-down ecosystem services: The fallacy of omnipotent, homogeneous beneficiaries. Ecological Economics, 121, 175-180.
 19. Wieliczko, B. (2015). Współpraca gospodarstw rodzinnych we wdrażaniu działań prośrodowiskowych - dotychczasowe doświadczenia wybranych państw i wnioski dla Polski. W: A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (s. 271-280). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu