BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wynagrodzenia jako koszty parków narodowych
Salaries as Costs of National Parks
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 145-155, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Wynagrodzenia, Koszty pracy, Parki narodowe, Koszty, Plan finansowy
Remuneration, Labour costs, National parks, Costs, Financial plan
Note
streszcz., summ.
Abstract
Parki narodowe uznawane są za najważniejszą formę ochrony przyrody. W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które obejmują ok. 1% powierzchni kraju. Oprócz realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej, parki pełnią liczne funkcje, m.in. edukacyjną, turystyczną, rekreacyjną oraz naukową. W artykule poddano ocenie plany finansowe parków narodowych za lata 2012-2014, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń jako kosztów funkcjonowania tej formy ochrony przyrody. Scharakteryzowano również czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń w analizowanym okresie i okoliczności sprzyjające wzrostowi wynagrodzeń w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

National Parks are recognized as the most important form of protection of nature. In Poland there are 23 National Parks, which cover approx. 1% of the country. National Parks fulfill numerous functions e.g.: educational, tourism, recreational and scientific. The aim of the article was to evaluate the financial plans of Polish National Parks of the years 2012-2014. The analysis focused on costs, in particular on salaries. Moreover, author of the article characterized also some factors that have impact on salaries in National Parks as well as the factors that can have influence for salaries value in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurostat. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (5.04.2016).
 2. GUS (2013). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
 3. GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: GUS.
 4. Kamiński, W. (2013). Dyrektorzy dostają, a na parki nie ma. Gazeta Polska Codzienna, 441, 5.
 5. Kraczyńska, H. (2011). Wielka bieda w parkach narodowych. Gazeta Krakowska, 107, 3.
 6. Leśnictwo (2015). Warszawa: GUS.
 7. NIK (2013). Wystąpienie pokontrolne z 23.07.2013, KSI-4101-01-01/2013.
 8. NIK (2014). Funkcjonowanie parków narodowych, 3.04.2014, KSI-4101-01-00/2013.
 9. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Parków Narodowych zawarty 13.02.2013.
 10. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt S 4/15 z 28.04.2015.
 11. Ustawa z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1144 z późn. zm.
 12. Ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.
 13. Ustawa z 23 grudnia 1999 o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 966 z późn. zm.
 14. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502 z późn. zm.
 15. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu