BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów), Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska), Thier Agnieszka (Przedsiębiorstwo "Małopolanka" w Wiktorowicach)
Title
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 219-230, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Zróżnicowanie regionalne, Polityka spójności
Social economic development, Regional diversity, Cohesion policy
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej na tle innych regionów Polski i zaprezentowanie zmian w poglądach ekonomistów oraz polityków na regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego. Autorzy przeprowadzili krótką analizę poziomu rozwoju wschodnich województw na tle innych regionów w kontekście kontrowersji na ten temat. Podjęli także próbę oceny skuteczności pomocy unijnej w ramach programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej".(abstrakt oryginalny)

The paper presents a discussion on the changing views of economic development. The authors provide a brief analysis of the economic development of the eastern provinces in comparison to other regions and the ensuing controversies on this subject. They also try to discuss the efficiency of the EU support within the framework of the operating program "The development of Eastern Poland".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2013). Małe "co nieco" o sytuacji Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Studia i Prace WNEiZ, 31.
 2. Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2014). Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003-2011. Studia i Prace WNEiZ, 36.
 3. Cieślak-Wróblewska, A. (2011). Dotacje trafiają do metropolii. Rzeczpospolita, 230.
 4. Grosse, T.G. (2013). Czy można zmienić trajektorię Polski Wschodniej? Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 6. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2000). Monitor Polski, 43, poz. 851.
 7. Obwieszczenie Prezesa RM o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001). Monitor Polski, 26, poz. 432.
 8. Pytel, S., Sitek, S. (2012). Granica - stymulanta czy bariera rozwoju? W: A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski po 2013 roku. Warszawa: PAN-KPZK.
 9. Rozwój makroregionu Polski Wschodniej po 2004 roku (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2009). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 11. Szlachta, J., Zaleski, J. (2011). Program rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 12. Tokarski, T. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3.
 13. Wyżnikiewicz, B. i in. (2010). Analiza potencjału gospodarczego Polski Wschodniej. Warszawa: PAIiIZ.
 14. Zarycki, T. (2011). Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. W: M. Stefański (red.), Strategiczna problematyka rozwoju regionu lubelskiego. Lublin: WSEiI.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu