BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
Signs of Organizational Pathology in Companies Wholly Owned by the State Treasury - the Identification and the Analysis of the Causes of the Phenomenon Studied
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 23-37, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Skarb Państwa, Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa (JSSP), Psychologia organizacji, Patologie organizacyjne
State Treasury, Sole-shareholder company of the State Treasury, Psychology of organisation, Organizational pathologies
Note
summ.
Abstract
This paper discusses the identification and analysis of the pathological phenomena in fairly specific organizations, namely companies wholly owned by the State Treasury. The long-term and diverse dysfunctions that affect these organizations more often than private enterprises cause a considerable wastage of organizational resources of companies wholly owned by the State Treasury. The result of development of organizational pathologies involves difficulties in the functioning and growth of companies wholly owned by the State Treasury, as well as the decrease of competitiveness when compared to private enterprises. This paper identifies such organizational pathologies developed in companies wholly owned by the State Treasury as negative empowerment, resistance to the change syndrome, identification with object of possession or management resulting in the lack of delegation of authorities, organizational attention deficit syndrome, responsibility decline syndrome, theft of company's property, hackwork combined with mental incapacitation of employees and making a series of irrational decisions by the executives, often to the detriment of the company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beckard, R. (1998). Zdrowa organizacja. In: F. Hesselbain, M. Goldsmith, R. Beckard (Eds.), Organizacja przyszłości. Warszawa: Bussines Press.
 2. Cooper, C. L., Cartwright S. (1994). Healthy mind: Healthy organization - A proactive approach to occupational stress. Human Relations, 4(47).
 3. Czerwińska, E. (2002). Jednosobowe spółki skarbu państwa. Warszawa: Kancelaria Sejmu - Biuro studiów i ekspertyz.
 4. Dyoniziak, R., Słaboń, A. (1997). Patologia życia gospodarczego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 5. Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacjami. Warszawa: SGH.
 6. Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext sp. z o.o.
 7. Kozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Diffin
 8. Laszczak, M. (1999). Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 9. Stocki, R. (2015). Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 10. Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013.216 j.t. z późn. zm.).
 11. Najwyższa Izba Kontroli. (2009). Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Warszawa.
 12. Ministry of State Treasury. (2002). Informacja o sytuacji w wybranych spółkach skarbu państwa i przedsiębiorstwach państwowych, Warszawa.
 13. Ministry of State Treasury. (2010). Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa w 2010 r. Warszawa.
 14. Ministry of State Treasury. (2011). Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa w 2011 r. Warszawa.
 15. Ministry of State Treasury. (2012). Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa w 2012 r. Warszawa.
 16. Ministry of State Treasury. (2013). Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa w 2013 r. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu