BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podobiński Mateusz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Application of Lean Management Methods and Techniques in Non-Production Departments of Selected Enterprises - Results of the Study
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 97-109, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Odchudzone zarządzanie, Standaryzacja
Production enterprise, Lean management, Standardization
Note
summ.
Abstract
A growing number of implementations of the lean management concept and training courses carried out by various entities (both private and public) are the evidence for the growing interest in lean management of companies operating in Poland. At the same time the literature turns more and more attention to a certain universalism of the Japanese concept which refers to the possibility to apply lean management methods and techniques not only in production departments. For example, it is applied in local government units, non-profit organizations but above all, in various functional units: HR, accountancy, sales, marketing. The purpose of this paper is to present and characterize lean management methods and techniques used in non-production departments on the example of selected enterprises. The article presents the results of empirical studies conducted in Polish business practice. 20 production companies were covered by the study which made use of an in-depth interview. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Byrne, A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management: czyli jak prezesi, dyrektorzy i właściciele wykorzystują zasady Lean Management do transformacji swoich firm i do zwiększenia wartości dostarczanej klientom. Wrocław: Lean Enterprise Institute Polska.
 2. Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa: Difin.
 3. Ćwiklicki, M., Obora, H. (2009). Metody TQM w zarządzaniu firmą: praktyczne przykłady zastosowań. Warszawa: POLTEXT.
 4. Ford, H. (2007). Dziś i jutro. Wrocław: ProdPress.com.
 5. Hamel, M.R. (2014). Warsztaty kaizen: praktyczny poradnik jak prowadzić skuteczne warsztaty doskonalenia procesów. Wrocław: Lean Enterprise Institute Polska.
 6. Hammarberg, M., Sundén, J. (2015). Kanban: zobacz, jak skutecznie zarządzać pracą. Gliwice: Helion.
 7. Hopp, J.,W., Spearman, M.,L. (2000). Factory physics: foundations of manufacturing management. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
 8. Imai, M. (2012). Gemba kaizen: zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju. Wrocław: Profes.
 9. Jones, D., Womack, J. (2007). Zobaczyć całość: Mapowanie rozszerzonych strumieni wartości. Wrocław: Lean Enterprise Instiute Polska.
 10. Krawczyk, S. (2011). Logistyka: teoria i praktyka, tom II. Warszawa: Difin.
 11. Liker, J.K. (2005). Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: MT Biznes.
 12. Liker, J.K., Convis, G.L. (2012). Droga Toyoty do Lean Leadership: Osiąganie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców. Warszawa: MT Biznes.
 13. Locher, D. (2012). Lean w biurze i usługach: przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym. Warszawa: MT Biznes.
 14. Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 15. Miller, J., Wroblewski, M., Villafuerte, J. (2014). Kultura kaizen: budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia. Warszawa: MT Biznes.
 16. Patton, S., Clegg, B., Hsuan, J., Pikington, A. (2011). Operations Management. London: McGraw-Hill Higher Education.
 17. Podobiński, M. (2014). Skutki stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w polskim przedsiębiorstwie produkcyjnym. Nauki o Zarządzaniu, 1(18).
 18. Rother M., Shook J. (2009). Naucz się widzieć: eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Wrocław: Lean Enterprise Institute Polska.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu